english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Michael Zinganel / ZLOČIN SA VYPLATÍ!

Produktívna sila zločinu v kultúrnom priemysle, umení, architektúre a urbánnom dizajne

Text Information/
Picture Gallery/

Prednáška

Čas: 23. novembra 2016, 17:00
Miesto: Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19, Bratislava, miestnosť č. 117 / room nr. 117

Spoločný projekt tranzit.sk a Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Prednáška bude prebiehať v angličtine.


Je to viac než 140 rokov, čo Karl Marx vo svojom ironickom popise buržoáznej ekonomiky tvrdil, že kapitalistická spoločnosť je už tak dokonale rozvinutá, že dokonca aj svojich vyhlásených nepriateľov dokáže využiť vo svoj prospech. Zločinec podľa Marxa nepácha len zločin samotný, no vytvára aj všetky opatrenia namierené proti zločinu a zároveň všetky formy jeho zobrazenia, nech už ide o výtvarné umenie, odborné publikácie alebo masové média. Zločin sa zločincom vždy nevyplatí, ich obetiam sa nevyplatí nikdy, no podľa Marxa zločin prospieva spoločnosti ako celku.

Začiatkom devätnásteho storočia sa napätie okolo zločinu stáva ústredným obchodníckym faktorom v na zisk orientovanom kultúrnom priemysle. Podobne slúži zločin anonymnej verejnosti vo veľkých mestách ako téma rozhovorov a utvára tak spoločne vnímanú skutočnosť a identitu. Dokonca aj v histórii urbánnych štúdií nájdeme zmienky o produktívnej sile zločinu. „Sliedenie“ ako ústredná metafora v metodológii kolektívneho terénneho výskumu, ktorou Robert Ezra Park v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia preslávil chicagskú školu, pochádza z praxe vtedy ešte novej a vskutku urbánnej profesie reportéra. Mestskí reportéri za chodu preberali pojmy i metódy práce policajného detektíva, ktorý, ako vieme, slúži pre dodržiavanie zákona a poriadku a vyšetruje zločin. Sledovanie, výsluch, tajné vyšetrovanie, ale i fotografovanie boli pôvodne policajnými technikami.

Nielen nástroje pozorovania veľkomesta, ale aj konkrétne preventívne opatrenia v architektúre a mestskom plánovaní, ktoré ovplyvňujú naše každodenné životy, sa významne inšpirovali touto produktívnou mocou. Obavy, že sa my sami staneme obeťou zločinu, ale i stopy výtržností na budovách a vo verejnom priestore, ktoré možno interpretovať ako znaky spoločenského rozkladu, vyvolávajú zlú predtuchu a vzbudzujú pocity neistoty či strachu. Zvládanie týchto subjektívnych obáv a minimalizácia „objektívnych“ rizík tvoria základ architektúry a plánovania.
Michael Zinganel vo svojej prednáške predstaví rôzne príklady toho, ako mal strach z kriminality a deviantného správania – či už skutočného alebo pomyselného – priamy dopad na diskurz o modernom meste, navrhovaní budov a mestských priestorov v rôznych mierkach a materiálnych prejavoch: od lepších zámkov až po kamerové systémy, od opevnenej architektúry až po militarizované oblasti.


Michael Zinganel študoval architektúru na Technische Universität Graz, umenie na Jan van Eyck Academie v Maastrichte a hisóriu na Universität Wien. V súčasnosti vyučuje na Stiftung Bauhaus Dessau a na Technische Universität Wien. Téme produktívnej sily zločinu sa intenzívne venoval vo viacerých výstavách, divadelných predstaveniach i v komentovaných prehliadkach. V roku 2003 vydal knihu Real Crime. Stadt und Verbrechen (Vienna: selene 2003).

Od roku 2005 spolupracuje s Michaelom Hieslmairom ako kurátor, umelec a autor textov na projektoch o urbánnej a nadnárodnej mobilite a migrácii. V roku 2012 Michael Hieslmair a Michael Zinganel spolu založili výskumnú platformu Tracing Spaces. Michael Zinganel spolupracoval na vzniku a redakcii knihy Holiday after the Fall – Seaside Architecture and Urbanism in Bulgaria and Croatia (s Elke Beyer a Anke Hagemann) (Berlin: jovis 2013). V rokoch 2014-16 pôsobili obaja ako členovia vedeckej spoločnosti na Akademie der bildenden Künste Wien a ako vedúci projektu Stop & Go: Nodes of Transformation and Transition. V roku 2016 spolu pracovali ako editori špeciálneho vydania časopisu dérive – Zeitschrift für Stadtforschung, No. 63 / 2016. V Akademie der bildenden Künste Wien nedávno prebehla ich výstava ROAD*REGISTERS.
http://www.zinganel.mur.at
http://www.mhmz.at
http://www.tracingspaces.net
http://stopandgo.weblog.mur.at

Fritz Lang, M - Eine Stadt sucht einen Mörder (Vrah medzi nami - M), 1931