english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Nikto nie je ostrovom. Spolupráca v umení a kurátorstve: tri prípadové štúdie

s Ingelou Johansson, Líviou Páldi a Åsou Sonjasdotter / Prezentácie a moderovaná diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

click to enlarge images