english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Nikto nie je ostrovom. Spolupráca v umení a kurátorstve: tri prípadové štúdie

s Ingelou Johansson, Líviou Páldi a Åsou Sonjasdotter / Prezentácie a moderovaná diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

Čas: 26. októbra, 18.00 – 20.00
Adresa: Café Berlinka, Námestie Ľudovíta Štúra 33/4, 811 02 Bratislava
Organizátor: tranzit sk

Prezentácie a diskusia sa budú konať v anglickom jazyku.

/Pozor workshop! 27. októbra tiež bude prebiehať workshop s autorkami.
Viac informácii o workshope a registrácii nájdete tu.


Témou prezentácií a diskusie je vzťah medzi vedomosťami a skúsenosťou, pričom všetky výchádzajú zo spoločnej skúsenosti realizácie projektov rezidenčných umelcov pre BAC – Baltic Art Center, vo Visby, Švédsko. Prezentácie sa zamerajú na to, ako situovanie mimo centrum, mimo zavedené podoby umeleckej tvorby a recepcie ovplyvňuje prax, či na to ako sa táto skutočnosť premieta do alternatívnych podôb výskumu a spôsobov praktickej angažovanosti. Účastníčky budú spoločne diskutovať o roli kurátora a umelca pracujúceho v lokálnom prostredí, o mechanizmoch komunitne založenej spolupráce a o postupoch vedúcich k až etickej voľbe.
Lívia Páldi, bývalá riaditeľka BAC, priblíži prostredníctvom niektorých projektov a spôsobov tvorby inšpirovaných a vytvorených priamo pre špecifickú lokalitu švédskeho ostrova Gotland to, ako pôsobenie na takomto mieste ponúka nielen potenciálne odlišný kontext ale aj kurátorský materiál. Åsa Sonjasdotter predstaví svoj prebiehajúci výskumný projekt Адретта / Adretta – On Memory as Practice, Potato Breeding, and a Socialist Model Village in the GDR (Adretta – O pamäti ako praxi, pestovaní zemiakov a socialistickom modely dediny v NDR) zameriavajúci sa na špecifickú odrodu zemiakov pestovaných v rámci kolektívneho poľnohospodárstva (kolchoz) v bývalom Sovietskom zväze, ktorá sa stala dôležitým základom obživy post-sovietského sebestačného „datcha“ farmárstva. Ingela Johansson napokon uvedie svoj projekt What happened with the Art of the Strike? (Čo sa stalo s umením štrajku?), ktorý vychádza z jej výskumu materiálov a dokumentov týkajúcich sa neoficiálneho baníckeho štrajku na severe Švédska v rokoch 1969-1970. Porozpráva o svojom artikulovaní tejto problematiky v lokálnom baníckom kontexte mesta Kiruna v okrese Norrbotten a o súvisiacich etických dilemách vyvstávajúcich v súvislosti s politicky infikovanými dejinami.

Ingela Johansson žije a pracuje v Štokholme. Jej tvorba často reaguje na lokálne problémy, využíva medziodborový prístup a kombinuje rôzne estetické stratégie. Skúma rolu umelca ako katalyzátora a sprostredkovateľa. Jej cieľom je demaskovať a spochybniť veci, ktoré ovplyvňujú naše každodenné životy, tj. politické, etické a sociálne systémy ale aj to, ako sa píšu ich dejiny. Jej kniha The art of the strike, voices on cultural and political work during and after the mining strike 1969-70 (Umenie štrajku, ohlasy na kultúrnu a politickú prácu počas baníckych štrajkov 1969-70 i po nich) vyšla vo vydavateľstve Glänta v roku 2013. K jej najnovším výstavám a projektom patria Moving mass v Kalmar Konstmuseum, 2015-16 a Other eyes on the city v Kungsbacka. http://ingelajohansson.net/

Lívia Páldi žije a pracuje ako kurátorka v Budapešti. V rokoch 2012 až 2015 pôsobila ako riaditeľka BAC vo Visby, Švédsko; v rokoch 2005 až 2011 pracovala ako kurátorka a šéfkurátorka Műcsarnok /Kunsthalle v Budapešti. Usporiadala mnoho výstav, redigovala niekoľko výstavných katalógov, redakčne prispievala do časopisu a knihy East Art Map umeleckého kolektívu IRWIN v Ľubľani (2002-5). Bola jednou z kurátoriek dOCUMENTY (13); v súčasnosti je členkou kurátorského týmu OFF-Biennale Budapest.

Åsa Sonjasdotter je umelkyňou, ktorá pracuje s hmotou, pamäťou, stratami a vyhliadkami, pestovaním rastlín, obrazov a príbehov. Je zakladajúcou členkou The Neighbourhood Academy (Susedská akadémia), zdola organizovanej školy, a pobočky Prinzessinnengarten, mestskej záhrady v Berlíne. Pôsobila ako profesorka na Tromsø Academy of Contemporary Art v Tromsø v Nórsku, inštitúcii, ktorú v roku 2007 spoluzakladala. V rokoch 1996 až 2006 bola Sonjasdotter spoluzakladajúcou členkou dánskej feministickej umeleckej a akčnej skupiny Kvinder på Værtshus (Ženy v krčme). Žije a pracuje v Berlíne.
http://www.potatoperspective.org/

Organizátorom podujatia je tranzit.sk
Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzit.

Bez názvu, 2015, Foto: Åsa Sonjasdotter