english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Dana Tomečková: Pevné je len slovo

Výstavný projekt

Text Information/
Picture Gallery/

Kurátorka: Judit Angel

Vernisáž: 21. septembra, 2023 o 18:00
21.09. – 03.11.2023

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30


Dana Tomečková obývala počas leta priestory tranzitu a využívala ich ako vysunutý ateliér, časopriestor pre rozvíjanie nového výstupu, založeného na dlhodobom výskume hmoty/matérie, jej procesov a pôsobenia, ako aj nášho vzťahu k nej. Hlavnou témou výstavy je neustála transformácia a neistý charakter reality, v ktorej žijeme a ktorá podrýva antropocentrický pohľad na svet a stupeň našej kontroly nad situáciami, objektmi a akciami.

Pretrvávajúci záujem autorky o práškové materiály, ich formovateľnosť, krehkosť a zraniteľnosť sú tentoraz prevedené do krajiny objektov. V site-specific inštalácii, kde koexistujú oblasti hmoty a mäkké formy, prírodné štruktúry sa rozplývajú s telesnými stopami v pohybe, poznačenom trhlinami, prasklinami a objemami v napätí. Vytvára sa stabilná – nestabilná situácia, prinášajúca možnosť uvažovať čo sú udalosti, ktoré považujeme za nemenné – pevné veci, alebo ako zostať s niečím nestabilným.

Materiálovú krajinu sprevádza audiohra o stretnutí s hmotou a energiou, na ktoré je nahliadané ako na vratné sily so svojimi tendenciami, vôľou a vnútorným životom. Krátke video zo Sandbergu, paleontologického náleziska neďaleko Bratislavy, ostáva v pozadí ako odkaz k hlbokému času a prírodným pochodom, dejúcim sa nezávisle od nás. Textové a vizuálne poznámky, umiestnené v študovni tranzitu, ako aj publikácia k výstave ponúkajú pohľad do mentálnej krajiny umelkyne a na jej prepojenia s vedou, konkrétne s kozmológiou, ktorá chápe fyzický vesmír ako jednotný celok.

Pohybujúc sa medzi abstraktným priestorom a špecifickou lokáciou, teóriou a praxou, konceptom a skúsenosťou, nový výstavný projekt Dany Tomečkovej tvorí miesto pre citlivosť, pozornosť, zvedavosť a pomalosť a pozýva nás uvedomiť si naše prepojenie s inými formami hmoty, ako aj vlastnú zraniteľnosť a dočasnosť.

Dana Tomečková (* 1986, Bratislava) vyštudovala Ateliér S+M+L_XL – Kov a šperk na VŠVU v Bratislave. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt na Oslo National Academy of the Arts.

Venuje sa objektu a inštalácii a tiež šperku. Vo svojej práci sa opakovane vracia k téme dočasnosti – cez krehkosť a premenlivosť vecí. Fascinuje ju nestabilný charakter reality, jej neuchopiteľnosť. Odpovedá na ňu pomalosťou a vytrvalosťou.

Medzi jej nedávne skupinové výstavné projekty patria Na kusy (2023) a Miznúce telo (2021), oba v Slovenskej národnej galérii v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Jej ostatná individuálna výstava v Galérii Medium Poznámka k Dočasnej hmote II. – Čo všetko musí byť vo vzduchu, že ja si niečo myslím a ty to povieš (2023) voľne nadviazala na Poznámku I. (Beastro Bratislava, 2020).

Zúčastnila sa umeleckých rezidencií v Cité Internationale des arts, Paríž, Francúzsko (2022), SNG Schaubmarov mlyn, Pezinok (2021), FKSE Budapešť, Maďarsko (2021), Open Studio Sngg v Žiline (2020). V roku 2019 absolvovala pobyt na Salzburg Summer Academy.

...........

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Projekt podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri:
Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net

@ Dana Tomečková, 2023Downloads
Dana_Tomeckova_leaflet_sk.pdf (pdf, 5.5 mb)