english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

EXPERIMENT

výstavný projekt

Text Information/
Picture Gallery/

Participujúci umelci: Robert Cyprich +
Liza Gennart, Katarína Hládeková, Katarína Karafová a Michal Huštaty, Martin Toldy, Miroslav Tóth


Kurátori výstavy: Jan Mlčoch, Beata Jablonská, Ján Kralovič

Grafický dizajn, architektúra výstavy: Zbyněk Baladrán

11.12.2020 – 14.05.2021

Otvorenie: 11.12.2020
Otvorené utorok - štvrtok: 14:00 - 18.00, piatok: 14:00 - 19:00

Výstava bude zatvorená počas Vianoc v termíne 19.12.2020 - 6.1.2021.

tranzit.sk
Beskydská 12, 81105 Bratislava
sk.tranzit.org

Aj keď je Robert Cyprich legendou slovenskej neoavantgardnej scény, patrí k jej strateným a nepoznaným postavám. Koncom 80. rokov sa z prostredia umenia potichu vytrácal, takže v roku 1996 zomrel takmer v absolútnej izolácii. Jeho najbližší priateľ Milan Adamčiak v nekrológu napísal, že bol „skvelým a citlivým pozorovateľom umenia a života. Nekompromisným kritikom, tlmočníkom túžob a želaní, kunsthistorikom, ktorého školou boli kontakty.“

Jeho tvorba bola naozaj založená na partnerstvách a spoluprácach, často aj nedokumentovaných a nezaznamenaných. Koncom 60. rokov a začiatkom 70. rokov to boli spoločné projekty s Milanom Adamčiakom a predovšetkým s Alexom Mlynárčikom ako Záhrady rozjímania (1970), Deň radosti /Keby všetky vlaky sveta... (1971), Memoriál Edgara Degasa (1971), Evina Svadba (1972). Robert Cyprich študoval dejiny umenia, štúdium ale nedokončil. Bol ako teoretikom tak umelcom, ktorý po sebe zanechal básne, texty, kresby, koncepty, partitúry, manifesty, akcie a korešpondenciu. V písomnom kontakte bol s umelcami a teoretikmi z celej vtedajšej Československej republiky, západných európskych krajín (predovšetkým Francúzka) a bývalého Sovietskeho zväzu. V 80. rokoch sa výrazne podieľal na vydávaní a šírení samizdatov prostredníctvom vlastnej edície P.A.N. (Pro Arte Nova).

Výstavný projekt Experiment je sprístupnením časti pozostalosti Roberta Cypricha, ktorú uchoval český umelec a kurátor Jan Mlčoch. Po jeho smrti sa k nemu riadením osudu dostalo niekoľko škatúľ Cyprichovho archívu, ktorý pozorne utriedil a sprehľadnil. Sám ako akčný umelec a performer neoficiálnej českej scény sedemdesiatych rokov k Cyprichovmu intenzívnemu až seba-spaľujúcemu životu pristupuje s empatiou toho, kto poznal konfliktnosť „oných rokov“. Výstava pracuje s dielami ako zástupnými ukážkami rôznych fáz Cyprichovej tvorby a jej variabilných polôh. Nejde o monografické spracovanie autora, ale vo výberovom zastúpení poukazuje na dôležitý aspekt – na Cyprichovo hľadanie zmyslu umeleckej tvorby v komunikácii, v „poetizácii“ civilného. V jeho snažení vytvárať podnety a šíriť ich tak, aby samotná tvorba bola životnou praxou.

Extenzívna situácia je paralelným participatívnym projektom umelkýň a umelcov, ktorých diela interpretujú, ale aj aktualizujú odkaz Cyprichových myšlienok, jeho umeleckých a teoretických konceptov. Pre samotnú výstavu vznikli autorské diela a performatívne vystúpenia. Tie reaktualizujú zmysel tvorby, ktorá bola výrazne založená na spolupráci, na kolektívnom prenose alebo zdieľaní zážitku.

Katarína Hládeková sa vo videoanimácii Túlavé psy v revíri „estetickej rezervácie“ (2020) zaoberá Cyprichovými mimoumeleckými aktivitami, predovšetkým jeho záujmom o chov šľachtených plemien psov. Túto aktivitu chápe ako formu „akcie“, ku ktorej sa autor v osemdesiatych rokoch čoraz častejšie uchyľoval.

Teoretička a poetka Zuzana Husárová sa spolu s programátorom Ľubomírom Panákom dlhodobo venujú rôznym mediálnym projektom spadajúcim do kontextu elektronickej literatúry. Ich „digitálne dieťa“ Liza Gennart je experimentálny poetický projekt. Ide o meno neurónovej siete, ktorá generuje slovenskú poéziu. Pre výstavu vytvorila sedem textov pod názvom Kybernet, ktoré súvisia s Cyprichovým príspevkom Event One: Computer Arts Society.

Intermediálne zameraní výtvarníci Katarína Karafová a Michal Huštaty v spoločnom diele Čas slnka (2020) reaktivujú rovnomenný Cyprichov happening z roku 1969 v snahe o vytvorenie časopriestorového prieniku, konceptuálneho premostenia so súčasnosťou. Svetelný environment, meniaci intenzitou jasu atmosféru výstavného priestoru, je sprevádzaný audiokomentárom aktivujúcim obrazotvornosť diváčky/diváka.

Martin Toldy sa v performancii Altruizmus „kumšaftu“ (2020), ktorá prebehne počas trvania výstavy, zaoberá pojmom hodnoty ako miery spôsobilosti a relevancie umeleckého diela, ale aj seba-uspokojujúceho faktoru či naplneniu túžby po úspechu. Východiskom diela je na jednej strane Cyprichovo neúnavné hľadanie zmyslu tvorivej práce a jej uplatnenie v praxi, na druhej strane téma posudzovania umeleckých diel cez optiku finančnej hodnoty.

Experimentálny hudobník Miroslav Tóth sa venuje hudobným, zvukovým a intermediálne ladeným projektom na pomedzí hudby a divadla. V kontexte výstavy vytvoril autorskú nahrávku, ktorá vychádza z konverzie Cyprichových textov, fotografického a konceptuálneho materiálu do zvukového média.


Prosíme, aby ste počas návštevy výstavy rešpektovali aktuálne anti-pandemické opatrenia.

Vystavené diela Roberta Cypricha na výstavu vybral a zo súkromnej zbierky zapožičal Jan Mlčoch.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Robert Cyprich: EX-TENZIA (socio-demonštratívna aukcia), Divadlo u Rolanda, Bratislava, 19. 4. 1980