english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Biafra ducha

Študenti z tretieho sveta v Československu

Text Information/
Picture Gallery/

Kurátorka: Tereza Stejskalová
Spolupráca: Zbyněk Baladrán

Vernisáž: 6. 10. 2016 o 18.00
Komentovaná prehliadka kurátorkou výstavy o 17:00
Miesto: tranzit sk, Beskydská 12, Bratislava
Trvanie výstavy: 7.10. – 26.11. 2016

Otvorené: streda – sobota, 14:00 – 19:00

Z VIEDNE AUTOBUSOM NA VERNISÁŽ ZADARMO:
ERSTE Foundation ponúka bezplatnú cestu autobusom z Viedne do Bratislavy a späť

Štvrtok 6. októbra 2016
16:15 Miesto stretnutia pred hotelom Le Meridien
16:30 Odchod z Viedne
20:00 Odchod z Bratislavy
21:00 Predpokladaný čas príchodu späť do Viedne pred hotel Le Meridien

Na autobus je potrebné sa zaregistorvať. Koniec registrácie : 3. októbra 2016.
Pre registráciu a podrobné informácie prosím nasledujte tento link

Prosím nezabudnite si priniesť pas alebo občiansky preukaz.


Výstavný projekt skúma prehliadané súvislosti medzi kultúrnou a politickou renesanciou v šesťdesiatych rokoch v Československu a projektom dekolonizácie. Dočasný pobyt študentov z krajín tretieho sveta v Československu slúži ako rámec k prehodnoteniu udalostí kľúčových pre našu kultúrnu identitu.

Výstava predstavuje filmy, plagáty a fotografie Afričanov a Ázijcov, ktorí študovali v Československu v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, ako obrazy internacionalizmu a kultúrnej výmeny. Vykresľuje aj portrét československého umenia, konkrétne Československej novej vlny, ktorú ovplyvnila prítomnosťou študentov z krajín tretieho sveta. Zároveň je možné povedať, že kultúrna avantgarda šesťdesiatych rokov v Československu mala vplyv na prístup týchto študentov k umeniu a kultúre a zohrala tak rolu v kultúrnej emancipácii krajín s koloniálnou minulosťou. Československá nová vlna sa prvý krát objavuje v kontexte diela významných filmárov z tretieho sveta, ktorí študovali na pražskej FAMU, ako Nabil Maleh zo Sýrie, Mohammed Lakhdar-Hamina z Alžírska, Karimi Nosratollah z Iránu, ale aj tých, ktorých osudy po návrate domov ostávajú neznáme.

Obrazy dopĺňajú archívne dokumenty, ako napríklad noviny Fórum, ktoré v rokoch 1968-1969 vydávala Univerzita 17. novembra, vysoká škola zriadená pre študentov z krajín tretieho sveta v Československu. Fórum fungovalo ako platforma pre študentov, kam mohli prvý krát otvorene písať o svojich nezriedka problematických skúsenostiach z pobytu v Československu, reflektovať svoje štúdiá a svoje zážitky s miestnymi zvykmi a ľuďmi. Rasizmus a xenofóbia predstavovali do tej doby v socialistickej spoločnosti tabu a v oficiálnych médiach o nich nenájdeme zmienku. Archívne dokumenty Univerzity 17. novembra však vypovedajú o diskriminácii, neporozumení a dokonca aj o fyzickom násilí. Československo ponúkalo štipendiá krajinám tretieho sveta zo solidarity s antikoloniálnymi hnutiami (i keď mocenský zápas v rámci Studenej vojny tiež hral svoju rolu). Obyvatelia Československa ale neboli dostatočne informovaní o tom, prečo boli títo študenti do Československa pozvaní a mali preto pomerne skreslenú predstavu o ich kultúrnom pozadí.

Návštevníci majú možnosť zoznámiť sa s politickým a kultúrnym hnutím v Československu očami študentov z krajín tretieho sveta aj preto, že niektorí z nich boli priamymi účastníkmi vtedajších udalostí. Výstava kladie dôraz na skutočnosť, že úsilie Pražskej jari dosiahnuť demokratický komunizmus a demokratickú kultúru bolo aj pokusom vyrovnať sa s existujúcim vytesňovaním rasizmu a problémov vyvstávajúcich z koexistencie radikálne odlišných kultúr. Bolo to práve počas Pražskej jari, kedy sa o týchto otázkach prvý krát otvorene diskutovalo.

Aj v duchu tejto tradície sa projekt snaží aktualizovať, sprítomniť, neľahkú interakciu s kultúrnou inakosťou. I keď výstava vychádza z dlhodobého výskumu, nejde o historiografickú výstavu. Radi by sme o nej uvažovali ako o umelecko-kurátorskom projekte, ako o politickom návrhu chápať tieto prepojenia a výmeny ako dôležité dedičstvo.Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Projekt je realizovaný v spolupráci s tranzit.cz. Tento projekt bol podporený Ministerstvom kultúry Českej republiky
.

Špeciálne poďakovanie: Dorota Kenderová, VŠVU, KROKUS Galéria