english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Malý/veľký svet

výstavy, projekty, podujatia

Text Information/
Picture Gallery/

kurátorka: Judit Angel

s účasťou: APART, Petra Balíková, Peter Barényi, Dominika Belanská & Nomadic Arts Festival, Martinka Bobriková & Oscar de Carmen, Daniel Dida, Lucia Gavulová, Zuzana Gogová, Erik Janeček a Andrej Žabkay, Andrea Kalinová a Martin Zaiček, Jana Kapelová, Lenka Kuricová, Marína Abramovič po sebe neupratuje, Eliška Mazalanová, Marianna Mlynárčikova a Nóra Ružičková a Divadlo z Pasáže, Jürgen Rendl, Zuzana Révészová, Martin Vongrej

grafický dizajn: Katarína Balážiková

vernisáž: 27. mája 2016 o 18.00
trvanie: 27. máj – 16. júl 2016

miesto: tranzit.sk, Beskydská 12

ďalšie miesta v Bratislave: Café Berlinka, križovatka ulíc Bajkalská a Trnavská, Galéria HIT, Vysoká škola výtvarných umení, ulica Karpatská a okolie, Areál zdravia Zlaté piesky, Fajnorovo nábrežie, kino Mladosť

stránka projektu: smallbigworld.net


Tento projekt je založený na poznatku, že našu spoločnosť, vrátane sveta umenia, tvoria malé skupiny ľudí, kruhy blízkych priateľov, kde každý pozná každého. Niekoľko vonkajších spojení prepája tieto skupiny, vďaka čomu predchádzajú izolácii. Sú to takzvané „slabé väzby“ (Mark Granovetter), t. j. vzťahy s ľuďmi, ktorí sa pohybujú inde než my, informácie získavajú z iných zdrojov a prepájajú skupinu s vonkajším svetom. Slabé väzby neprepájajú len jednotlivcov, ale aj odlišné a vzdialené svety, a sú zásadné pre súdržnosť sociálnej siete. Podľa teórie sietí vlastne žijeme v malom svete, kde je vzdialenosť medzi dvoma uzlami siete pomerne malá; ľudí, ktorí sa nepoznajú, môže spájať krátka reťaz známostí. I keď tieto krátke prepojenia naozaj existujú, pre väčšinu ľudí je ťažké ich nájsť. Pretože ak má mať komunita veľa prepojení s vonkajškom, vyžaduje to špecifické postupy a kontexty, v ktorých by ich ľudia mohli vytvárať.

Cieľom projektu Malý/veľký svet je vytvoriť platformu pre komunikáciu a spoluprácu na bratislavskej umeleckej scéne, kde môžu ľudia tvorivo využiť už existujúce vzťahy, ako napríklad tie priateľské, alebo im prostredníctvom nej poskytnúť priestor k novým väzbám a perspektívam. I keď je projekt tesne zviazaný s umeleckou scénou, je otvorený aj medziodborovým prepojeniam a príležitostiam k novým kontaktom za hranicami sveta umenia. Bratislava je pritom pre potreby projektu vnímaná ako vybraný rámec či výsek, nejde o úsilie stotožniť ju so slovenskou umeleckou scénou ako celkom. Jednu časť projektu tvorí výstava a akcie konajúce sa v tranzit.sk, pričom pprojekty ďalších umelcov bude možné nájsť na mnohých miestach po celom meste.

Kľúčovými zložkami projektu sú mapovanie a prepájanie. Výsledky online dotazníku, ktorý mapoval charakter bratislavskej umeleckej scény (s dôrazom na styky a spoluprácu, vzťahy s kultúrnym prostredím v zahraničí, miesta stretávania, formy prístupu k informáciám, inštitucionálne potreby, vnímanie aktuálnej atmosféry, predstavy o ideálnej umeleckej komunite, ale i financovanie umenia) tu slúžia ako databáza spracovaná formou infografiky, ktorá pokrýva steny výstavného priestoru v tranzit.sk a rámuje tak projekty účastníkov. Kvantitatívny prieskum dopĺňajú krátke rozhovory s vybranými miestnymi aktérmi, ktorí sa vyjadrujú k výhodám a výzvam života na malej umeleckej scéne.

Úvodnú pracovnú skupinu projektu tvorili umelci, kurátori a výskumníci, ktorí mali zároveň možnosť prizvať ďalších jednotlivcov či skupiny. Východiskové koncepcie ako priateľstvo ako forma spolupráce, spolupráca mimo vlastného úzkeho sociálneho kruhu alebo mimo oblasti umenia, transformatívny potenciál (náhodného) stretnutia či zdieľanie ako spôsob prehodnocovania medziľudských vzťahov a ich kolektívneho rámca včlenili autori priamo do štruktúry svojich projektov. Časť príspevkov sa koncentruje na vzťahy na umeleckej scéne; či už spočívajú v testovaní skupinovej dynamiky účastníkov, pátraní po osobných kontaktoch v silne kanonizovanom svete umenia, skúmaní rôznych druhov návštevníkov galérií alebo mapovaní vzťahov medzi jednotlivými aktérmi na miestnej umeleckej scéne, ich okruhov priateľov a verejnosti. Niekoľko ďalších projektov sa sústreďuje na medziodborové prepojenia - ako napríklad medzi umením, športom, vedou, filozofiou, históriou, politikou a sociálnou geografiou - životné situácie, rôzne obecenstvá a kontexty, či už miestne alebo medzinárodné. Zdieľanie ako forma interakcie a posilňovania sociálnych väzieb charakterizuje projekty zameriavajúce sa na konkrétne témy, ako rodičovstvo, multikulturalizmus, susedstvo tranzit.sk či spoločenské postavenie umelcov. Podobne malá knižnica zostavená na základe návrhov jednotlivých účastníkov projektu tu zastupuje možnosť vzájomnej výmeny poznania. Jednotlivé príspevky tak spoločne utvárajú husté konceptuálno-štrukturálne tkanivo s mnohými presahmi a styčnými bodmi, podobne ako je to s uzlami v organicky vyvinutej sieti.

Ako vo videorozhovore, ktorý slúži ako celkový úvod k projektu hovorí Albert-László Barabási zaoberajúci sa teóriou sietí, fragmentovanosť je prirodzenou vlastnosťou umeleckých scén. Otázka však spočíva v tom, či vedie k tvorbe hodnôt, ktoré by mohla oceniť širšia komunita. Vzhľadom na to, že v umeleckom systéme je hodnota vytváraná prostredníctvom siete, pre premostenia „malých“ a „veľkých“ svetov môže byť prepájanie a komplexné myslenie iba prospešné.Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzit.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Projekt tiež vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja a Nórskeho úradu pre súčasné umenie.

K ďalším partnerom patria Slovenská národná galéria, Dom umenia/Kunsthalle Bratislava, Amnesty International, Free Food, Nomadic Arts Festival, Divadlo z pasáže.

Program podujatí:

27.máj, 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12

Malý/veľký svet
kurátorka: Judit Angel

vernisáž


30. máj – 3. jún, 11:30 – 13:30
Café Berlinka, Námestie Ľudovíta Štúra 4

Kuchynské dialógy
Martinka Bobrikova a Oscar de Carmen

voľné obedové menu


1. jún, 14:00 – 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12

32. CVIK: Hľadanie zdroju zvuku
Jana Kapelová

stretnutie rodičov a program pre deti


1. - 30. jún
križovatka ulíc Bajkalská a Trnavská, smer Polus City Center
(WGS84 n 48.1622389, WGS84 eo 17.1396000)

Vedomie drona – presakovanie
Martin Vongrej

billboard


9. jún, 19:00
Galéria HIT, Hviezdoslavovo námestie 18

A Forming of Inevitable Blue
APART

vernisáž výstavy

vystavujúci umelci: Mehraneh Atashi, Ján Gašparovič, Floris Kaayk, Martin Kohout, Zbigniew Libera, Tavi Meraud, Pavel Sterec

trvanie výstavy: 10. jún - 14. júl 2016, otvorené: utorok – štvrtok, 15:00 – 18:00


9. -30. jún, každý štvrtok, 14:00 – 19:00
tranzit.sk, Beskydská 12

One table cafe
Daniel Dida

pop-up kaviareň


10. jún, 17:00
Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo námestie 18

Tavi Meraud
performatívna prednáška, sprievodné podujatie k výstave A Forming of Inevitable Blue v koncepcii APART


11. jún, 16:00 – 20:00
Karpatská ulica a okolie

Návštevy
Dominika Belanská a tím Nomadic Arts Festival

prechádzka po okolí s návštevami a diskusiami na vybraných verejných a privátnych miestach


13. - 19. jún
Areál zdravia Zlaté piesky

Areál zdravia. Opustená (re)kreácia na Zlatých pieskoch
Andrea Kalinová a Martin Zaiček

výskumná rezidencia


14. jún, 8:00
Fajnorovo nábrežie, v blízkosti Slovenského národného múzea

Situácia #7
Erik Janeček a Andrej Žabkay

miestne-špecifická intervencia


15. jún, 20:00
Kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie 17

Zbigniew Libera: Walser, 2015, 78 minút

premietanie filmu, súčasť výstavy A Forming of Inevitable Blue v koncepcii APART


16. jún, 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12

Živá knižnica: Multikulturalizmus
Lenka Kuricová

neformálna diskusia v spolupráci s Amnesty International


30. jún, 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12

Kruhy a cloudy
Eliška Mazalanová

stretnutie – prezentácia a diskusia


6. júl, 14:00 – 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12

25. CVIK: Kopanie do lopty
Jana Kapelová

stretnutie rodičov a program pre deti

Malý/veľký svet © Katarína Balážiková, 2016