english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Prízraky spoločensky mŕtvych

zobrazovanie sociálneho vylúčenia

Text Information/
Picture Gallery/click to enlarge images