english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

PRACOVNÁ PAMÄŤ | WORKING MEMORY: Ján Budaj & Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania

Text Information/
Picture Gallery/click to enlarge images