english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Catarina Simão Uhuru

Text Information/
Picture Gallery/

Kurátor: Daniel Grúň

Vernisáž: 26. marca, 2015, 18:00

Adresa:
tranzit.sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava

Otvorené: streda – sobota, 14:00 – 19:00
Výstava bude zatvorená: 3., 4. apríla; 16. apríla; 1., 8. mája
Výstava potrvá do 16. mája, 2015

Špeciálne poďakovanie:
Denis Kozerawski, Magdalena Schreyova, Peter Sit, Andrej Žabkay

www.catarinasimao.com


Uhuru

Výstava pozostáva z projekcie dvoch video esejí – „MUEDA 1979“, „Effects of Wording“ a knihy, vytvorenej špeciálne pre výstavu v tranzit.sk v spolupráci s vydavateľstvom APART Label. V knihe sú integrované filmové obrazy, archívne dokumenty a osobné výpovede.

Catarina Simão v jej video eseji „MUEDA 1979“ využíva metódu archeológie filmového obrazu. Sústreďuje sa na rétorický efekt filmového jazyka. Dôležitým problémom tu je afektivita pamäti – gestá a jazyk pripomínania. „MUEDA 1979“ je podrobným čítaním sekvencie vybranej z mozambického hraného filmu Mueda, Memória e Massacre (Ruy Guerra, 1979). Ruy Guerra natočil film v spolupráci s neprofesionálnymi hercami s jasným dokumentárnym zámerom zachytiť divadelnú formu kolektívneho pripomínania si masakru, ktorý sa odohral 16. júna 1960. Úryvok ukazuje záznam populárnej divadelnej hry zo severu Mozambiku, provincie Mueda. Táto epizóda je považovaná za udalosť, ktorá zburcovala mozambický ľud k ozbrojenému povstaniu proti portugalskému kolonializmu. Catarina Simão pracuje s filmovým jazykom tak, že odhaľuje vrstvy, o ktorých samotný film nevypovedá. Presne ako v pôvodnom filme, elementy sa objavujú z priamej citácie „reality“. Preto nastoľuje nasledovné problémy: príbeh a vierohodnosť podania, scénické sprítomnenie, preklad a editovanie ako relevantný spôsob intervencie. Použitím opakovania a zastavenia bežiaceho filmového záberu sa upriamuje pozornosť na niekoľko momentov, kedy vojaci strhnú šatku z hlavy Modesty.

Druhé video s názvom „Effects of Wording“ dokumentuje okolnosti vzniku a každodenný život vzdelávacieho projektu nazvaného Mozambický inštitút (The Mozambique Institute). Príbeh je postavený na autorskej skladbe obrazov zaznamenávajúcich rozsiahlu zbierku korešpondencie, novinových výstrižkov, fotografií, učebníc, filmových záberov a iných archívnych materiálov z viacerých zdrojov. Rytmizácia zvukových stôp a ich opakovanie podporujú emotívne čítanie príbehu. Vo videu sú použité tiež výpovede bývalého študenta a učiteľa inštitútu. Výber použitých dokumentov, ich predvádzanie, strih a spracovanie sa vzťahujú k zložitej ideologickej bitke. Vzdelávací inštitút napokon stojí v tieni Mozambického oslobodzovacieho frontu – FRELIMO a do úsilia vytvoriť lepšie podmienky pre štúdium sa infiltruje ozbrojený zápas za oslobodenie krajiny. Ako už naznačuje názov, video sa zameriava na operatívnu funkciu jazyka, na výslovnosť a preklad. Naznačuje, že jazyk a proces učenia sa môžu viesť nielen k osvojeniu si národnej či kultúrnej identity, ale tiež k preberaniu určitých vzorcov jednania, v tomto prípade k strategickému postupu národného zjednotenia a boja za oslobodenie spod koloniálnej nadvlády.
Archívne dokumenty v podaní Catariny Simão sa správajú ako performatívne elementy. Konceptuálny rámec knihy je založený na rámovaní filmových obrazov novými vrstvami ich čítania. Obrazy a texty dokumentujú hľadanie pôvodnej, necenzurovanej verzie filmu Mueda, Memória e Massacre (Ruy Guerra, 1979). Rozohrávajú pred divákom/čitateľom mystérium kultúrnej produkcie obrazov a ich ideologickej kontroly. Výstava i kniha sú pomenované jednoslovne - „Uhuru“, čo v preklade zo Swahilčiny znamená „Sloboda“. Geografická i časová vzdialenosť od strednej Európy je tu a teraz len relatívna. Výstava nás vedie k efektom ideológie vo filmovom jazyku a úvahám nad rolou kinematografie v moderných oslobodzovacích procesoch (nielen v Afrike).

Catarina Simão (nar. 1972) je umelkyňa z Lisabonu. Jej práce sú postavené na dlhodobých výskumných projektoch, ktoré si vyžadujú partnerstvo v spolupráci a rozličné formy prezentácie pred verejnosťou, ako napríklad umenie inštalácie, premietania, participatívne workshopy a prednášky. Simão je známa najmä pre jej esejistické vystavovanie, využívajúc dokumentáciu, písanie, filmy a videá zviazané s Mozambickými filmami a obrazmi realizovanými počas bojov o oslobodenie spod portugalskej koloniálnej nadvlády a vzápätí po nich. Jej diela boli prezentované v Múzeum Serralves, Bienále Manifesta 8, Africa.cont, Múzeum Reina Sofia a iných inštitúciách v Európe a tiež v Mozambiku, USA a Libanone. Mozambique Institute Project je jej posledný projekt, zapájajúci kino-akciu a pedagogiku. „Uhuru“ bude jej prvá samostatná výstava.

Výstava a publikácia sú realizované v rámci kurzu „Kurátorstvo a archív. Kritické perspektívy na paralelné kultúrne histórie“ s podporou PATTERNS Lectures, inciované ERSTE Foundation a zavedené WUS Austria. www.patternslectures.org. Program organizovaný a financovaný v spolupráci s tranzit.sk / sk.tranzit.org. Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzitu. Kurz je súčasťou učebného plánu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. www.vsvu.skExternal Links
www.catarinasimao.com