english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Výzva | Foresta Collective - Ekológie pozornosti

Sympoietický zážitok spolupatričnosti s rastlinami / kolektívna prax

Text Information/
Picture Gallery/

Workshop: Sobota, 27. mája 2023, 11 – 17h, Devínska Nová Ves
Termín na podanie prihlášok: 25. máj 2023


Ako môžeme rozšíriť svoje vnímanie nad rámec redukcionistického pohľadu na „prírodu“? Čo znamená pestovať si zmysel pre miesto ako vzťahovo určené? Ako uznáme medzidruhové vzťahy za zmysluplné bez toho, aby sme sa z nich vyčlenili?Workshop Ekológie pozornosti ponúka skúmanie spôsobov načúvania a nachádzania blízkosti k prostrediam, ktoré sú viac-ako-ľudské. Navrhuje spoločne kráčať v kruhoch ekologickej intimity, ktorá sa rozširuje do vnútorných a vonkajších prostredí života.Pozývame vás, aby ste sa k nám pripojili na jeden deň kolektívnej praxe, kde môžete zažívať radikálnu pozornosť voči zmyslovým informáciám a vzťahom ako proces vzájomného (odna)učenia sa a výmeny poznatkov, s možnou realizáciou regeneratívnej spolupatričnosti v rámci viacdruhových spoločenstiev.Začneme exkurziou v Devínskej Novej Vsi, potom sa zúčastníme výskumno-praktickej aktivity v lese a program ukončíme varením a jedlom u Doda Dobríka.

Podujatie je bezplatné, ak sa však chcete zúčastniť, napíšte nám na adresu ivana.tranzit@gmail.com do 25. mája 2023. 

*** 
Workshop sa bude zaoberať nasledujúcimi témami: Vzájomnosť, rezonancia, hranice, antropocén, viacdruhovosť …..
Účastníci budú spoločne skúmať, ako môžeme praktizovaním nastavenia zvýšenej pozornosti, dôstojnosti a starostlivosti dospieť ku kvalitatívne novému vzťahu s prírodou – nie submisívnemu a závislému, ani dominantnému, násilnému a ľahostajnému, ale vzťahu založenému na zrelej pokore, načúvaní a vzájomnosti. 

Podujatie sa bude snažiť ponúknuť imerzívny zážitok, kolektívnu prax ako vzdelávací formát. 
Workshop bude zahŕňať praktiky ako: *vtelená pozornosť, *zmyslové skúmanie okolia, *spoznávanie a zbieranie miestnych jedlých rastlín, *práca s materiálmi/premýšľanie prostredníctvom tvorby, *spoločné varenie a jedenie, *spájanie skúseností získaných počas dňa. 

*** 
Foresta Collective je fluidný kolektív ľudí a iných druhov, ktorý skúma prepojenie medzi osobnou a vzťahovou ekológiou a nachádza vyjadrenie prostredníctvom pokornej zvedavosti, starostlivosti o mnohé druhy, citového prepojenia a neustáleho učenia sa v divočine.
Hlavní členovia tímu Sabina Enéa Téari a Egor Sviridenko žijú a pracujú v Berlíne.
Viac informácií o Foresta Collective a ich programe nájdeš na webovej stránke: laforesta.co.


Dodo Dobrík je grafický dizajnér a autor projektu Herbár mesta. Zaoberá sa poznávaním, nachádzaním a zbieraním nešľachtenej zeleniny v opustených mestských priestoroch.


***
Podujatie je súčasťou podprogramu Art Connected 2023 – 2024.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri:
Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net

Foto: Foresta Collective