english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Kasha Potrohosh: Jazvy

Hudobná performance

24. februára, 18:00

Je február 2023 a u našich susedov stále prebieha vojna. Chceme opäť vyjadriť solidaritu ukrajincom a ukrajinkám a všetkým, koho táto hrozná vojna zasiahla. Pozvali sme umelkyňu Kashu Potrohosh a nechali sme jej priestor, aby vo svojej performance vyjadrila emócie, skúsenosť jej a jej rodiny a blízkych, pripomenula nechutné vojnové zločiny, o ktorých sme mnohí čítali, ale časom ich vytesnili, ale aj momenty súdržnosti a odvahy ukrajinského ľudu. Pridajte sa k nám, a symbolicky vyjadrime pretrvávajúcu podporu.


“Performance ako syntéza dvoch veľkých projektov umelkyne Unstable a Becoming a Witch.
Práce odlišné v témach: subtilný eskapizmus a približovanie sa ku predkom, koreňom, kultúrnym kódom, alebo aktivistické vyjadrenie voči násiliu na civilistoch v rodnej krajine.

Radikálna liturgia (esteticko sakralizovaná a terapeutická pomalá performance), kde pomalým rituálnym spôsobom prejdem k zhmotneniu bolesti z prípadov znásilnených žien ruskými vojakmi.

Polarita v rodnej krajine, kde fungujú ambivaletne nekonečná bolesť a terapeutizácia a vďačnosť zo života.

Poznačenie tela krvou ako kus telesnej hmoty, ktoré mení svoje postavenie z roly ženy v rodine a v spoločnosti na sexuálnu obeť, bez backgroundu, iba číslo do štatistík.”


Kasha Potrohosh

Kasha Potrohosh je ukrajinská umelkyňa pôsobiaca v Bratislave, kde študuje na VŠVU. Jej tvorba sa zameriava najmä na intermédiá, no pokrýva široké spektrum aktivít a projektov. Okrem iného aktívne pôsobí v performance skupine MAPSN. Témy, ktoré Kasha skúma, sa dotýkajú subjektívneho prežívania rodovej roly, autoterapie, ako aj reflexie širších sociálnych, feministických a environmentálnych tém. Často a rada využíva médium textilu ako kamufláž či odraz sociálneho maskovania.
Kasha pracuje s rôznymi médiami, jej tvorba je kontext- a priestorovo špecifická. Často pracuje s hudbou, textilom, prírodnými materiálmi, pričom do svojich praktík zapája aj diváka.
Jej umenie je jemné, intímne a kritické voči mocenským štruktúram a toxickým manipuláciám. Počas interakcií je pre ňu dôležitý starostlivý prístup k publiku, a občas v rámci ostrej kritiky násilia vstupuje do role obete a preberá na seba všetky bremená (aj od obetí).


Linky k tvorbe:
kashapotrohosh.myportfolio.com/
instagram.com/stupid_kasha

..............................................

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Mediálni partneri: Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, GoOut.net

DARKRITUAL pre T3 kultúrny prostriedok, foto: Martin Lettava, 2023