english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Carmen Dobre-Hametner: Bez názvu

Projekt študovne / fotografická inštalácia

Vernisáž: 16. februára 2023, 18:00
Projekt uvedie Veronika Marek Markovičová, následne bude diskutovať s Carmen Dobre-Hametner

16.02. – 29.03.2023
miesto konania: tranzit.sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava
otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30


V projekte Bez názvu (2021 – súčasnosť) Carmen Dobre-Hametner vystupuje z hurikánu obrazov, vyprodukovaných jednotlivými priemyselnými odvetviami našej doby. Namiesto toho volí pri portrétovaní priateľov a známych dlhú expozíciu a stredný formát. Umiestňuje ich do spektakulárnej krajiny Bavorska, kde žije. Nadväzujúc na Malé dejiny fotografie Waltera Benjamina, kľúčový text v rámci dejín tohto média, odkazuje k portrétnej fotografii 19. storočia, nezaťaženej zaužívanou pózou pri fotografovaní ako aj deštruktívnymi ekonomickými a sociálnymi zmenami, ktoré priniesla kapitalistická industrializácia. V protiklade k vtedajším modelom, nezaujato uzavretým do seba, súčasníci zoči-voči minútam bez pohnutia plne reprezentujú odlišného ducha doby. Výrazy znepokojenia rôznej intenzity narastajú ruka v ruke s plynutím času, príhodne k pohnutej súčasnosti, ktorej dochádzajú efektívne politické riešenia.

Carmen Dobre-Hametner (1978) je rumunská umelkyňa, žijúca v Mníchove, ktorá pracuje s médiom fotografie. Pedagogicky pôsobí na Akadémii výtvarných umení v Mníchove, kde vedie semináre o teórii fotografie. Pôsobí aj ako nezávislá výskumná pracovníčka. Medzi jej najdôležitejšie výstavné projekty patria Identity Not Proven (Totožnosť nepreukázaná), Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn (2022); Mit der Tür ins Haus fallen (S dverami spadnúť do domu), Neues Museum, Nürnberg (2022); After the Fact. Propaganda in the 21st Century (Po skutočnosti. Propaganda v 21. storočí), Lenbachhaus und Kunstbau, Mníchov (2017); Consuming History (Pohlcujúca história) – samostatná výstava, Kunstraum, Mníchov (2016); The Second Law (Druhý zákon) – spolu s Suk Kuhn-Oh, National Museum of Contemporary Art, Bukurešť (2016) a Inventing the Truth. On Fiction and Reality (Vynájdenie pravdy. O fikcii a realite) – reprezentácia Rumunska na 56. edícii Bienále v Benátkach, The New Gallery of the Romanian Institute for Culture and Research in Humanities (2015). V roku 2012 vydala fotografickú knihu na Univerzite v Plymouth Press s názvom Furries. Enacting Anthropomorphism (Zvierací maskoti. Uzákonenie antropomorfizmu). Umelecká prax Carmen Dobre-Hametmer sa zaoberá povahou fotografie ako média, premenlivou pod tlakom vyvíjajúcich sa sociálnych podmienok a objavenia sa iných sprostredkovateľov automatického zobrazovania, ako kina či videa. V dôsledku toho nelimituje svoje projekty jedným typom fotografickej techniky, formátu či pohľadu. Po tematickej stránke sa jej tvorba zameriava na fenomény generované súčasným stavom globálneho kapitalizmu, ako sú konzumná kultúra, turizmus, vizuálna
predimenzovanosť, či klimatická kríza.
carmendobrehametner.de

Veronika Marek Markovičová absolvovala filmovú a divadelnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (2008), Katedru fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave (2014) a stáže na Viedenskej univerzite a pražskej FAMU (2013). Okrem výtvarnej fotografie sa venuje aj kurátorským projektom, píše o fotografii. Spoločne s Jánom Viazaničkom a Michaelou Paštekovou vydali Dokument 1 (2019) - magazín o súčasnej slovenskej dokumentárnej fotografii. Následne s Viazaničkom spoluzaložili stránku www.dokumentmagazin.sk - online archív slovenskej fotografie, kde má na starosti predovšetkým sekciu článkov. V rámci svojej pravidelnej rubriky Trojexpozícia, uverejňovanej v Dokument magazíne a vo Fotonovinách rada skúma, ako ľudia z rôznych aj nefotografických oborov vnímajú fotografiu. Vo svojej tvorbe sa venuje materiálnym a naratívnym možnostiam analógovej fotografie, práci s autorským originálom. Nechronologicky konštruuje a dekonštruuje svoj príbeh.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Mediálni partneri:
Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, GoOut.net, Fotonoviny, Dokument magazín

Bernadette, zo série Bez názvu (2021 - súčasnosť)