english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Seminár urbánnej imaginácie: Právo na mesto v čase klimatickej krízy

Uvedenie tematického cyklu - diskusia a performance

Text Information/
Picture Gallery/

7. 11. 2019, 18.00, Bystro, Karpatská 3., Bratislava

Účastníci: Richard Sťaheľ, filozof (Filozofický ústav SAV), Martina B. Paulíková, ekologička (združenie Slatinka, nadácia Ekopolis), Andrej Kovarík, ekológ (splnomocnenec primátora Bratislavy pre životné prostredie a zeleň), András Cséfalvay, vizuálny umelec (VŠVU)

Moderujú: Ivana Rumanová a Peter Szalay
Vizuál: Ľubica Segečová

Na konci éry transformácií - čo je rozšírený výraz medzi všetkými amazonskými kultúrami - nadobudli nestále antropomorfné bytosti, ktoré žili na pra-počiatku, formu a telesnosť tých zvierat, rastlín, riek a pohorí, ktorými sa mali stať.
Déborah Danowski & Eduardo Viveiros de Castro: IS THERE ANY WORLD TO COME?


Seminár urbánnej imaginácie vychádza z tézy, že mesto nie je protikladom prírody, ale je jej súčasťou. Našim zámerom je uvažovať o meste, jeho štruktúre a vzťahoch a predovšetkým o práve na mesto z post-antropocénnej perspektívy, ktorá by do úvahy brala okrem človeka aj práva a potreby iných, živých i neživých entít.

V mestskom priestore sme ďaleko od dosiahnutia sociálnej spravodlivosti. Napriek tomu sa nám zdá dôležité pokúsiť sa v tejto fáze rozšíriť predstavu toho, kto a čo všetko má naň nárok. Tak ako feministické hnutia zahrnuli v určitej fáze do svojho boja za rovnoprávnosť nielen ženy, ale ďalšie utláčané skupiny, nie je čas uvažovať o práve na mesto, či miesto, nielen z perspektívy marginalizovaných sociálnych skupín, ale aj ohrozených rastlín, živočíchov, podzemných vôd, vzduchu? V snahe čeliť bezohľadnému hyperkapitalizmu a jeho následkom by sme v nich mohli nájsť cenných spojencov.

Víziou seminára je snaha formulovať Všeobecnú deklaráciu práv všetkých entít (namiesto Všeobecnej deklarácie ľudských práv), ale zároveň uvažovať o tom, či a za akých podmienok môže mať takéto gesto iný ako symbolický význam a romantický charakter. Podujatie je uvedením širšieho, ročného cyklu. Spolu s pozvanými hosťami a publikom budeme diskutovať aj nasledujúce otázky. Súčasťou podujatia bude aj performance Andrása Cséfalvaya.

Môžeme si dovoliť v súčasnej situácii klimatickej krízy zotrvávať v uvažovaní o meste a práve na mesto len z perspektívy ľudí?

Čo keby sme sa pokúsili myslieť za hranice aktuálnych konvencií a dokázali ukotviť aj právne takéto vzťahy?

A je vôbec možný takýto post-humanistický prístup? Nestaviame sa opäť len na vrchol hierarchickej pyramídy, do role hovorcov a obhajcov iných subjektov a nepokračujeme tak de facto len v koloniálnom prístupe k “inému”?Seminár urbánnej imaginácie je projekt tranzit.sk v spolupráci s Oddelením architektúry HÚ SAV. S podporou Bystro - komunitná obývačka.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Podporené z verejných zdrojov FPU.Related
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE