english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Potrebujeme neviditeľné múzeum? / Kampel amenge o Nadikhuno muzeumos?

prezentácia knihy / genďakeri prezentacija

Text Information/
Picture Gallery/

Štvrtok 24. október, 17.00, Goetheho inštitút Bratislava

Hostia: Judit Angel, Oto Hudec, Emília Rigová, Zuzana Révészová, Renata Berkyová, Karolína Ryvolová, Jana Belišová, Adriana Daneková

Moderuje Laco Oravec

Podujatie bude prebiehať v slovenčine a češtine.

tranzit.sk vydáva publikáciu, ktorej cieľom je reflektovať ideu múzea rómskej kultúry na Slovensku. Táto kniha bola koncipovaná ako formát umožňujúci ďalšie uvažovanie o myšlienke múzea spoločne s umelcami, akademikmi, kultúrnymi pracovníkmi a aktivistami pôsobiacimi na Slovensku, ako aj v iných európskych krajinách. Jednotliví autori prispievajú ku konceptualizácii múzea s ohľadom na rôzne aspekty rómskeho vizuálneho umenia, kultúry, histórie, ich pozícií v rámci dominantných diskurzov a ich relevantnosti v muzeálnom kontexte.

Publikácia takisto hovorí o potrebe novej inštitúcie, koncipovanej z perspektívy dneška. Inštitúcie, ktorá by prekračovala hranice tradičného etnografického prístupu a vychádzala z interdisciplinárneho myslenia, ktorá by bola poučená dekoloniálnou a feministickou teóriou a praxou a ktorá by stavala na účasti a spolupráci.

Grafický dizajn: Sándor Bartha
Vydavateľ: tranzit.sk, Bratislava, 2019
Počet strán: 272
Jazyky pubikácie: slovenčina, rómština, angličtina
ISBN 978-80-972325-7-3

Viac info tu

Hlavným partnerom tranzit.sk je Nadácia ERSTE. Vydanie knihy finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Goetheho inštitút Bratislava.

24. oktobriste, 17. 00, Goetheskero ištitutos Bratislava

Vičinde manuša: e Judit Angel, o Oto Hudec, e Emília Rigová, e Zuzana Révészová, e Renata Berkyová, e Karolína Ryvolová, e Jana Belišová, e Adriana Daneková
o moderatoris o Laco Oravec

O tranzit.sk del avri e publikacija, savi kamel te del e refleksija pre goďi te kerel romano muzeumos pre Slovensko. Kaja genďi has kerďi sar formatos savo šaj anel aver goďa pal o muzeumos, jekhetanes le umelcenca, le akademikenca, le manušenca, so keren andre kultura the aktivistenca, save hine pre Slovensko the andre aver europska thema. Sako jekh autoris del andre muzeumoskeri koncepcija aver aspektos khatar romano vizualno artos, e kultura, e historija, pengeri pozicija andro dominantna diskurza the pengero džaňiben te džal pal o muzealno kontekstos.

E publikacija tiš phenel pal oda, hoj kampel nevi inštitucija, savi dikhela aleďivesengere kampľipena. Ajsi inštitucija, savi nadikhela ča o etnograficko avrirodkeriben u dikhela e interdisciplinarno goďi, savi imar džanel so pes ačhiľa sar has e dekolonizacija the e feministicko teorija the e praksija, u savi dikhela lačhi jekhetaňi buťi.

O graficko dizajnos: O Sándor Bartha
Diňa avri: o tranzit.sk, e Bratislava, 2019
O seri: 272
O čhiba andre publikacija: e slovačiko čhib, e romaňi čhib, e angľicko čhib
ISBN 978-80-972325-7-3

Angluno partneris le tranzit.sk hin e Nadacija ERSTE. Te šaj avel e publikacija kerďi, dine upre o love o Fond na podporu umenia a Goetheho inštitút Bratislava.

Preklad: Eva Danišová

Robert Gabris: Vierka, umriem pre teba / Vierka Vastu Merav, 2014.
Medirytina na papieri / O charchumakero randľipen pro papira
Viedeň / Vjedňa, Udine.Related
Nadikhuno muzeumos / Neviditeľné múzeum