english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

SNY HORIACICH BÁBOK

performance

Text Information/
Picture Gallery/

Nateraz / For the Time Being
program performancií

Maja Štefančíková
PAPIEROVANIE

28. 2. 2018, 19:00

Zuzana Žabková
SNY HORIACICH BÁBOK

15.3. 2018, 18:00

kurátorka: Eliška Mazalanová

miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava


Program performancií Nateraz / For the Time Being vznikla z potreby prestávky, dočasného spomalenia pracovného procesu a získania času na reflexívnejšiu prácu a vytváranie trvalejších hodnôt a vzťahov. Je úvodom k dlhodobému projektu tranzit.sk Start and Finish v kurátorskej koncepcii Judit Angel, zaoberajúceho sa systémom fungovania a ekonómiou súčasnej kultúry založenej na projektoch, ktorý sa bude okrem iného venovať hľadaniu nových možných scenárov a spôsobov fungovania umeleckej inštitúcie.

Obe performancie pracujú s iným (než moderným racionálnym) spôsobom reflexivity – intuitívnym, iracionálnym a rituálnym. Kým performancia Maji Štefančíovej je kritikou súčasného systému produkcie a organizácie práce vo všeobecnosti (teda rozhodne nie len v kultúre), Zuzana Žabková prostredníctvom metafyziky, ezoteriky a meditácie vytvára pole pre možnosť iného prežívania reality.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Sny horiacich bábok

autorka:
Zuzana Žabková


15. marca 2018, 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava


Performancia Zuzany Žabkovej Sny horiacich bábok / Dreams of Burning Puppets sa zaoberá možnosťou a procesom osobnej spirituálnej premeny človeka, ktorá môže byť začiatkom systémovej spoločenskej zmeny. Zameriava sa na jeho vnútorné prežívanie, jeho mentálne procesy a duchovný život, ako aj na psychofyzickú skúsenosť, embodiment, celistvé prežívanie času a priestoru. Perfomancia, koncipovaná ako vrstvenie a kombinácia viacerých metód duchovného rozvoja a terapeutických praktík, ktoré prepája so súčasným tancom a elementmi performatívnej prednášky, zdôrazňuje sebapoznávacie postupy ako meditácia, hypnóza, či somatické techniky. Hoci sa koncentruje na individuálny subjekt, ohmatáva záhyby, v ktorých sa prelína individualizmus s duchom kolektivity.

Zuzana Žabková tu čerpá inšpiráciu z ľudovej mytológie a aktuálneho obdobia blížiaceho sa jarného slnovratu. Z hľadiska folklórnych tradícií, ale aj pre nové mystické a náboženské hnutia ako novopaganizmus, je to významovo a symbolicky plný okamih predstavujúci dôležitý medzník prechodu z jedného stavu do druhého, očisty a nového začiatku. Svojou prácou aktualizuje pohanské rituály a obrady - ako pálenie Moreny v slovanskej tradícii - so zámerom vytvoriť symbolický dočasný priestor, „inú časovosť“, popierajúcu lineárne plynutie času, cyklický no zároveň stály a nemenný čas rituálu. V rámci súčasného neustále akcelerujúceho procesu produkcie tak usiluje o vytvárenie priestoru pre vnútorné rozjímanie, prehĺbenie mentálnej koncentrácie, intenzívne prežívanie prítomného momentu, zmenené vedomie, sebapoznávanie a harmonizáciou s okolím a prírodou.

kľúčové slová:
hypnóza - storytelling - telo pripomínajuce iné telá - somatické techniky - meditácia - pálenie - mantry - loop - bdelé snívanie

Zuzana Žabková je vizuálna umelkyňa, tanečníčka a choreografka. Vyštudovala intermédiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, choreografiu na Vysokej škole múzických umení a od roku 2014 študuje na Institute for Applied Theatre Studies- CUP v Giessene (Nemecko), odbor Choreografia a performance u Prof. Bojany Kunst. V roku 2016 sa zúčastnila umeleckej rezidencie v Triangle Arts Association v New Yorku a bola štipendistkou programu danceWEB (ImPulsTanz, Viedeň), pod vedením Tina Sehgala. V roku 2013 získala Essl Award a v rokoch 2013 a 2017 bola finalistkou Ceny Oskára Čepana.

Agni Mudra, foto: Zuzana Žabková