english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Axel Braun

Snaha o pochopenie antropocénnej krajiny

Text Information/
Picture Gallery/

Pop-up výstava / prezentácia projektu / dočasné výskumné laboratórium

9. septembra 2015, od 18.00 do 21.00
10 – 11. septembra 2015, medzi 15.00 a 20.00

Prednáška a diskusia bude prebiehať v angličtine.


Prešlo už 15 rokov odkedy Paul J. Crutzen vytvoril pojem „antropocén“. Pomenoval ním novú geologickú epochu, ktorú definuje dopadom ľudskej činnosti na našu planétu. Posledných 200 rokov industrializácie a približne 12000 rokov poľnohospodárstva nepochybne zanechali stopy na krajine, oceánoch aj atmosfére. Človek mení svoju planétu drasticky a v mnohých prípadoch i nenávratne, aby zabezpečil výživu, energiu a životný priestor pre stále rastúcu svetovú populáciu.

Axel Braun zameriava svoje satirické výskumné praktiky na krajinu transformovanú ľudskou rukou. V časoch, kedy sa často skloňuje pojem udržateľnosti a hrozby klimatických zmien, vníma súčasnú krajinu ako ukazovateľa procesov s lokálnym i globálnym dopadom. V rámci svojho prebiehajúceho dlhodobého projektu zbiera prípadové štúdie o súčasnej krajine, ktorú sformovali kontroverzné infraštruktúrne projekty. Popri reflexiách o meniacich sa predstavách o prírode, pokroku alebo raste kladie jeho práca zároveň otázky o moci a zodpovednosti.

Počas svojej trojdňovej pop-up výstavy v tranzit.sk odprezentuje Axel videá a obrazové materiály, ktoré sú výsledkom jeho výskumnej činnosti.
9. septembra sa bude konať úvodná prezentácia zameraná na uvedenie do kontextu vybraných prípadových štúdií o krajine zasiahnutej človekom. Počas úvodného večera a nasledujúcich dvoch dní poskytne Axel návštevníkom priestor a platformu pre kritickú reflexiu a diskusie týkajúce sa najpálčivejších problémov sveta. Budeme radi, ak sa do diskusie zapojíte, prípadne navrhnete ďalšie súvisiace témy.

Axel využije každý večer bývalý obchodný výklad priestorov tranzit.sk na prezentáciu iného výberu textov, obrazov a videí zo svojho dlhodobého projektu „Snaha o pochopenie antropocénnej krajiny.“

Axel Braun (1983, GER) je umelec a fotograf, ktorý žije a pracuje v Essene. V roku 2009 absolvoval Folkwang University of the Arts a v roku 2010 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Svoje výskumné projekty už prezentoval medzinárodne, napr. na Hartware MedienKunstVerein, Dortmund, Palais des Beaux-Arts de Paris, Kunstmuseum Bochum a Gyeonggi Creation Center, South Korea.

S láskavou podporou Kunststiftung NRW
/http://www.kunststiftung-nrw.de/Reprodukcia:
Tam, kde sa plnia sny, nič nie je nemožné
(Záliv Gyeonggi, Island, 2012)
Copyright - Axel Braun.