english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

tranzit.sk: Best Before April 18th, 2015

Projekt Kancelárie kognitívneho urbanizmu (Office of Cognitive Urbanism - OCU), Viedeň (Andreas Spiegl & Christian Teckert)

Text Information/
Picture Gallery/

18. apríla 2015, 11.00 – 11.30, 14.00 – 16.00
Adresa: tranzit.sk
Beskydská 12, 81105 Bratislava

Prezentácia a workshop budú angličtine


tranzit.sk je umelecká inštitúcia, ktorá funguje na báze projektov. Jej program definuje séria projektov charakterizovaných dočasnou štruktúrou. Každý projekt má svoje otvorenie aj záver. Počas svojej histórie sa inštitúcia tranzit.sk sťahovala sem a tam po Bratislave a menila svoje pôsobisko. Ako inštitúcia sa teda aj sama osebe stala projektom – inštitúciou vpísanou do logiky projektov, ktoré majú svoj začiatok a koniec. V horizonte projektov môžeme predpokladať, že tranzit.sk ukončí svoje pôsobenie aj vo svojom aktuálnom sídle a presunie sa niekde inde – možno na miesto, ktoré bude vyhovujúcejšie pre budúce projekty, možno lacnejšie na prevádzku a možno vhodnejšie pre oslovenie lokálnej komunity. Projekt »Kancelárie kognitívneho urbanizmu« (OCU) reflektuje logiku projektov a nastoľuje k 18. aprílu 2015 koniec inštitúcie tranzit.sk v jej súčasnom pôsobisku.

Budeme radi, ak nám zašlete svoje návrhy na nové sídlo inštitúcie tranzit.sk v Bratislave. Môžete si predstaviť formy a potreby budúcich umeleckých projektov, ako aj komunít, ktoré by mali oslovovať. 18. apríla budeme Váš návrh prezentovať a diskutovať o logike projektov v kontexte hegemónie dočasnosti.


Kancelária kognitívneho urbanizmu / Office for Cognitive Urbanism

Program:

11.00 – 11.30:
Predstavenie projektu »Best Before April 18th, 2015« Kancelária kognitívneho urbanizmu (OCU).
11.30 – 14.00: Pohostenie
14.00 – 16.00: Prezentácia návrhov nového sídla tranzit.sk a diskusia o návrhoch a logike projektov, moderuje OCU.


Svoje návrhy na nové sídlo tranzit.sk môžete posielať, vo forme fotografií priestorov a uvedenou adresou, na: office.sk@tranzit.org do 18. apríla 2015. V tento deň nám môžete tak isto priniesť fotografie osobne. Radi Vás uvítame aj v prípade, že nemáte konkrétny návrh, ale náš projekt Vás zaujal.