english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Revolution without movement

Desať dní diskurzívnych projektov, performatívnych prednášok a cvičení jogy

Text Information/
Picture Gallery/

Umelci:
Cristina David (RO), Erdem Gündüz (TR), Barbara Holub (AT), Graziela Kunsch (BR), Brandon LaBelle (DE/US) a Miklós Mécs v spolupráci s: Judit Fischer, Gábor Kristóf a András Zalavári (HU), School Club: Erik Janeček, Matej Myslovič, Peter Sit (SK)

18.november – 28.november 2014

Kurátori: Berit Fischer a Galéria HIT- Jaro Varga & Dorota Kenderová
v spolupráci s tranzit.sk

Miesto konania:

Galeria HIT
Hviezdoslavovo námestie 18
Bratislava 811 03
Slovakia
http://www.galeriahit.com/

&

tranzit.sk
Beskydská 12
Bratislava 811 05
Slovakia
http://sk.tranzit.org/

Revolution without movement (Revolúcia bez hnutia) je experimentálny a procesuálny diskurzívny projekt, ktorý predstavuje súčasné umelecké koncepty usilujúce o dialóg a priamu akciu smerujúce k pozitívnej zmene v spoločnosti.
Jeho cieľom je kriticky prehodnotiť etablované formy umeleckého angažovania sa, skúmať subtílne a nemanipulované formy odporu voči vládnucim silám a nahliadnuť na umelecké prístupy, ktoré vzdorujú neoliberálnej komodifikácii umenia a „ekonómii založenej na reputácii“ postavenej na symbolickom kapitáli.

Iránsky sociológ Asef Bayat zaviedol pojem „sociálne ne-hnutie“ (non-movement) ako sociologický fenomén neartikulovaných a rozptýlených foriem odporu obyčajných ľudí, ktorí vytvárajú subtílne priestory v rámci spoločensko-politických tlakov vo svojich každodenných životoch, aby presadili tie práva, ktoré môžu byť potláčané alebo prehliadané, a aby zlepšovali svoje šance i osobné životy.

Aj keď aktéri v sociálnych ne-hnutiach nemusia byť navzájom prepojení – najmä v represívnom a životu nebezpečnom kontexte autoritárskych režimov a morálnych autorít, kedy môžu pracovať jednotlivo prostredníctvom neartikulovaných a rozptýlených stratégií znižujúcich riziko potenciálneho nebezpečenstva, ktoré by hrozilo v prípade masovej mobilizácie – môžu mať potenciál rozvinúť sa do väčšieho politického a sociálneho hnutia, a to spoločenský muplatnením osobných alternatívnych postojov.

Projekt Revolution Without Movement (Revolúcia bez hnutia) spája umelecké postupy vyjadrujúce a odkazujúce na subtílne formy sociálnych ne-hnutí a potenciálnych „spoločenstiev sentimentu“ (Appadurai), komunít zdieľajúcich spoločné predstavy a pocity.

V priebehu desiatich dní vás pozývame pripojiť sa k nám a zúčastniť sa, diskutovať, cvičiť a spoločne vytvárať nové poznatky a nové skúsenosti.

PROGRAM:
Podujatia budú realizované v anglickom jazyku so slovenským prekladom pre malé skupiny

Utorok 18. november
19:00 • Galéria HIT
Galéria HIT školský spoločenský klub
(Voľná kolektívna večera)

Erik Janeček, Matej Myslovič, Peter Sit, študenti
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave založili
školský spoločenský klub, ktorý mapuje,
oživuje a obnovuje zabudnuté dejiny bývalého
školského klubu nachádzajúceho sa v minulosti
v priestoroch dnešnej Galérie HIT.

Hit & Eat
Otvorená pozvánka na spoločnú večeru, uvarenú
z nevyužitých potravín, ktoré boli zozbierané
od okolitých reštaurácií pri Galérii HIT.
Vstup zdarma.

Streda 19. november
19:00 • tranzit.sk
Uvítací príhovor Judit Angel (tranzit.sk), Jara
Vargu a Doroty Kenderovej (Galéria HIT).
Krátky úvod do konceptu Revolution Without
Movement od Berit Fischer.
Graziela Kunsch: The Mutirao Project
(Diskusia/dialóg)

Proces založený na dialógu so zámerom sebaurčenia
publika ako sebavedomej, jasnej komunity
a prehodnotenia úloh jednotlivcov či jednotlivých
umelcov v kolektívnych politických a historických
procesoch.

Štvrtok 20. november
17:30 • tranzit.sk
Cvičenie jogy
(Voľná pozvánka pre každého, nie sú potrebné
predchádzajúce skúsenosti; dobrovoľné vstupné)

19:00 • tranzit.sk
Graziela Kunsch: The Mutirao Project
(Voľná pozvánka zúčastniť sa diskusie založenej
na dialógu)

Piatok 21. november
17:30 • tranzit.sk
Cvičenie jogy
(Voľná pozvánka pre každého, nie sú potrebné
predchádzajúce skúsenosti; dobrovoľné vstupné)

19:00 • tranzit.sk
Cristina David: artist+artist
(Prezentácia, voľná pozvánka na workshop
pre vizuálnych a mediálnych umelcov)
artist+artist pozýva umelcov pripojiť sa k Cristine
David na trojdňové stretnutie a vytvoriť funkčný
model spolupráce medzi umelcami. Stretnutie
nie je určené na vzájomnú podporu individuálnych
umeleckých projektov, ale skôr má vytvoriť
„inkubátor“ spoločných myšlienok a uviesť ich
do praxe.

od 20:30
Brandon Labelle: Monument
(to the Wild Imagination)
(Gerilové projekcie naprieč mestom)
Meditácia o napätí medzi tvorivou nezávislosťou
a neslobodou, produkciou a proliferáciou,
uplatňovaním a vyvíjaním stratégií apropriácie,
nehybnosti, váhania, vzájomnosti, ako prostriedkov
na prejavenie kritického postoja k inštrumentalizácii
tvorivého výrazu a k tlakom kladeným
na súčasnú kreativitu.

Sobota 22. november
Miklós Mécs v spolupráci s: Judit Fischer,
Gábor Kristóf, András Zalavári:
Spi-Fi (Spiritual Fiction)
(Denné situačné gerilové intervencie vo verejnom
priestore v nešpecifikovaných časoch)
Intervencie vo verejnom priestore kriticky odkazujú
na konzumerizmus a predpoklad, že ekonomický
pokrok môže byť udržateľný iba prostredníctvom
konzumu.

15:00—17:00 • tranzit.sk
Cristina David: artist+artist (Workshop)

17:30 • tranzit.sk
Cvičenie jogy
(Voľná pozvánka pre každého, nie sú potrebné
predchádzajúce skúsenosti; dobrovoľné vstupné)

od 20:00
Brandon Labelle: Monument
(to the Wild Imagination)
(Gerilové projekcie v centre mesta)

Nedeľa 23. november
Miklós Mécs v spolupráci s: Judit Fischer,
Gábor Kristóf, András Zalavári:
Spi-Fi (Spiritual Fiction)
(Denné situačné gerilové intervencie vo verejnom
priestore v nešpecifikovaných časoch)
15:00—17:00 • tranzit.sk:
Cristina David: artist+artist (Workshop)

17:30 • tranzit.sk
Cvičenie jogy
(Voľná pozvánka pre každého, nie sú potrebné
predchádzajúce skúsenosti; dobrovoľné vstupné)

19:00 • tranzit.sk
Erdem Gündüz: Standing Man (Diskusia)
Standing Man je príkladom tradície pasívneho
odporu počas protestov proti vláde Recepa
Tayyipa Erdoğana na námestí Taksim v Istanbule
v roku 2013. Gündüzov nehybný protest rozpútal
cunami aktivít na Twitteri a stal sa symbolom
rovnosti a slobody. Jeho obava je: čo môžete
povedať iba telom? Niekedy môže byť postoj
vyjadrený telom oveľa zmysluplnejší ako postoj
vyjadrený jazykom.

Pondelok 24. november
17:30 • tranzit.sk
Cvičenie jogy
(Voľná pozvánka pre každého, nie sú potrebné
predchádzajúce skúsenosti; dobrovoľné vstupné)

19:00 • tranzit.sk
Miklós Mécs v spolupráci s: Judit Fischer,
Gábor Kristóf, András Zalavári:
Spi-Fi (Spiritual Fiction)
(Diskusia)
Záver trojdňových intervencií vo verejnom
priestore kriticky odkazujúcich na konzumerizmus
a predpoklad, že ekonomický pokrok môže
byť zachovaný iba prostredníctvom konzumu.

Utorok 25. november
17:30 • tranzit.sk
Cvičenie jogy
(Voľná pozvánka pre každého, nie sú potrebné
predchádzajúce skúsenosti; dobrovoľné vstupné)

Namiesto prezentácie Y 8 predstaví svoj projekt
Ben Landau: Sleeper Cells

Čo keby sme spali 14 hodín denne namiesto 7? Náš priemerný spánok pred 200 rokmi trval 10 hodín, pričom dnes je to len 7. Spánok a následné snívanie otvárajú pripojenie k podvedomiu, ktoré je zanedbávané v našom hyper-rýchlom a hyper-reálnom svete. Projekt austrálskeho umelca Bena Landaua skúma rôzne skupiny, ktoré sa vyhýbajú vedomiu a radšej bádajú v neznámych svetoch ich mysle. Čo keby sme sa namiesto snahy dostať sa ďalej do vesmíru, pokúsili zísť hlbšie do nášho podvedomia? Akým spôsobom by bolo možné využiť ľudskú kapacitu na prácu počas spánku?

Streda 26. november
17:30 • tranzit.sk
Cvičenie jogy
(Voľná pozvánka pre každého, nie sú potrebné
predchádzajúce skúsenosti; dobrovoľné vstupné)

19:30 • Galéria HIT
Galéria HIT školský spoločenský klub: Option
(Otvorený dialóg a výstava)
Erik Janeček, Matej Myslovič, Peter Sit, študenti
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave založili
školský spoločenský klub, ktorý mapuje,
oživuje a obnovuje zabudnuté dejiny bývalého
spoločenského klubu, nachádzajúceho sa v minulosti
v priestoroch dnešnej Galérie HIT.
Option pozýva na otvorený dialóg medzi študentmi
a návštevníkmi o histórii školského spoločenského
klubu spojený s výstavou študentského výskumu
revolučnej histórie priestoru Galérie HIT.

Štvrtok 27. november
17.30 • tranzit.sk
Cvičenie jogy
(Voľná pozvánka pre každého, nie sú potrebné
predchádzajúce skúsenosti; dobrovoľné vstupné)

19:00 • tranzit.sk
Barbara Holub: Congress of Missing Things
(Diskusia)
Holub predstaví alternatívnu metodológiu
a umeleckú stratégiu odvodenú od jej koncepcie
„priameho urbanizmu“, a to prostr. jej Congress
of the Missing Things, otvorený kongres vo verejnom
priestore, ktorý sa uskutočnil v lete v Baltimore
(USA). Účastníci voľne tvorili myšlienky
formou ne-hierarchického dialógu a polylógu.

Piatok 28. november
19:00—22:00 • Galéria HIT
Galéria HIT školský spoločenský klub: Free
Entrance (Voľný vstup)
Slávnostné uzavretie školského spoločenského
klubu a podujatia Revolution Without Movement
pri pive a hudbe.

Projekt podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, tranzit.sk, Goetheho inštitút v Bratislave,
ERSTE Foundation, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Universität für angewandte Kunst vo Viedni.

Jogové cvičenia zabezpečuje Denisa Uhliarová (yogabydenisa.com)
a Lenka Žabková & Kubo Steinhauser (fredyyoga.webnode.sk)