english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Kurátorské postupy na priesečníku budovania komunity, procesov učenia a politiky každodenného života.

Rozhovor medzi kurátorkami Ukhonou Ntsali Mlandu a Alessandrou Pomarico

Text Information/
Picture Gallery/

21. júna 2023, 18.00 v tranzite
Prednáška bude v angličtine.


Kurátorky Ukhona Ntsali Mlandu (Južná Afrika) a Alessandra Pomarico (Taliansko/USA) sa podelia o svoje úvahy a prístupy, aby otestovali, čo znamená zapojiť sa do metodík dekolonializácie a participatívnych postupov, v snahe podporiť vzťahové procesy medzi kurátormi, umelcami, organizátormi, kultúrnymi pracovníkmi, inštitúciami a bojujúcimi komunitami. Ktoré spôsoby prekladu, prechodu a prenosu umožňujú hlbšiu translokálnu spoluprácu, spravodlivosť mobility, vzájomnosť a solidaritu? Ako môžeme do kurátorskej
praxe začleniť feminizmus, intersekcionalitu, materstvo a náš každodenný život? Prostredníctvom rezonancií a v rámci rozdielov vychádza rozhovor z túžby učiť sa od seba navzájom a spoločne skúmať materiálnosť svojich skúseností a kontextov, ako aj význam práce vo svojich lokalitách a spolu s nimi, s históriou, geografiou a svojimi odlišnými južanskými perspektívami.

Ukhona Ntsali Mlandu je zakladateľka a hlavná kurátorka makwande.republic, rezidenčného programu vo vidieckej oblasti Východného Kapska (Južná Afrika). Program vychádza z etiky starostlivosti, etiky lásky, hlbokého zdravia ako priority pre tvorbu na základe liečivej spravodlivosti. Okrem toho pôsobí ako riaditeľka Greatmore Studio, umeleckej komunity, ktorá funguje už viac ako 32 rokov. Je tiež performatívnou umelkyňou a zaujíma sa najmä o priestorovú spravodlivosť, umenie na verejnosti, dedičstvo a pamäť. Pracuje na africkom kontinente aj medzinárodne na rôznych pozíciách zaoberajúcich sa týmito témami. Ako administrátorka umenia, spisovateľka a výskumníčka sa zaujíma o spravodlivosť v oblasti mobility, rovnosť a inkluzívnosť pre umelkyne, ktoré sú matkami alebo opatrovateľkami v najširšom zmysle slova. Mlandu je domorodá liečiteľka, facilitátorka. Je spolupracovníčkou programu Atlantic Fellows pre rasovú rovnosť. Absolvovala program Global Cultural Relations na Cultural Relations Platform, International Society for Performing Arts Fellowship a Devos Institute for Arts Management na americkej University of Maryland. V celej svojej tvorbe vychádza z čierneho, radikálneho feministického dekoloniálneho a intersekcionálneho hľadiska ako prostriedku na predstavenie si alternatívnych svetov a centier produkcie vedomostí.


Alessandra Pomarico (PhD, Taliansko/USA) je nezávislá kurátorka, autorka a pedagogička, ktorá pracuje na priesečníku umenia, pedagogiky, sociálnych otázok a nanopolitiky. Alessandra je členkou celosvetovej organizácie Ecoversities Alliance, ktorá sa venuje transformácii vysokoškolského vzdelávania, a spoluzakladateľkou Free Home University, umeleckého a pedagogického experimentu zameraného na vytváranie nových spôsobov zdieľania a vytvárania poznania prostredníctvom spoločného zažívania života. Je spoluzakladateľkou rezidenčného programu a komunitného priestoru Ammirato Culture House, nedávno spustila kolaboratívne projekty M.E.D.U.S.E (Mediterranean Ecofeminist Decolonial Union for Self Education) a rozhlasovú platformu firefly frequencies; je jednou z kurátoriek výstavy Príprava ~ Zasievanie v tranzit.sk v Bratislave a projektu The School of the We so združením v Grazi a #Commoning a # Faju/Healing pre New Alphabet School, projektu HKW v Berlíne. Pôsobí ako editorka platformy artseverywhere a medzi jej publikácie patria Pedagogies Otherwise (Ecoversities, 2017), What's there to Learn (Free Home University, 2018) a spolu s Nikolajom Oleynikovom nedávno vydala publikáciu When the roots start moving/ Resonating with Zapatismo (Archive Book & Free Home University, 2021). Alessandru často pozývajú robiť školenia, prednášať na konferenciách, spoluorganizovať stretnutia a poskytovať konzultácie formálnym i neformálnym inštitúciám po celom svete.

.....

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Rozhovor je súčasťou série kolokvií Widening our Ecologies of Knowledge: Art Pedagogy and Community (Rozširovanie našej ekológie poznania: Pedagogika umenia a komunita), autorky Alessandry Pomarico, s podporou Talianskej rady (2022), Generálneho riaditeľstva pre súčasnú tvorbu a talianskeho Ministerstva kultúry.

Podujatie sa uskutoční v spolupráci s tranzit.sk

Mediálni partneri:
Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, Kapitál, GoOut.net