english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Tidalektika a kurátorstvo vo vzťahu k oceánu

Online prednáška Stefanie Hessler / Q & A s Borbálou Soós

Text Information/
Picture Gallery/

31. januára 2023, 18:00 (SEČ)
Facebook live

Podujatie sa bude konať v angličtine.


Básnik a historik Kamau Brathwaite vo svojich prácach zaviedol pojem „tidalektika“ (tidalectics, z angličtiny „tide“ – príliv a odliv) ako alternatívu k dialektike západnej filozofie. Jeho koncepcia podnecuje k zamysleniu sa nad tým, aké svetonázory a predstavy by mohli vyplynúť zo spôsobov myslenia a bytia vychádzajúcich z vody a z neustáleho pohybu prílivu a odlivu, namiesto pevniny. Toto alternatívne cyklické chápanie dejín upozorňuje na príbehy migrácie, ktorá sa odohráva cez oceány, hučanie hurikánov v poézii, stúpanie hladiny morí a ďalšie dôsledky klimatických zmien, ako aj kolísavý rytmus morských vĺn, ktoré rozpúšťajú predstavy o stálosti, statickom držaní a privlastňovaní si v prospech fluidnejších, hybridných vzťahov. Táto prednáška navrhne tidalektiku ako kurátorský princíp pri výstavách zameraných na objavovanie oceánskeho priestoru, od ekológie po geopolitické a kultúrne podmienky, od senzoriky po mytológiu, od boja za suverenitu po environmentálnu spravodlivosť.

Stefanie Hessler je kurátorka, spisovateľka a redaktorka. Zameriava sa na ekológiu a jej rôzne sociálne priesečníky. Je riaditeľkou nezávislého neziskového umeleckého centra Swiss Institute v New Yorku. Predtým pôsobila ako riaditeľka Kunsthall Trondheim v Nórsku, kde spoluorganizovala výstavu „Sex Ecologies“ založenú na výskume a editovala sprievodný zborník o queer ekológii, sexualite a starostlivosti nielen v ľudských svetoch (vydaný vydavateľstvom The Seed Box a MIT Press, 2021). Medzi jej ďalšie nedávne kurátorské projekty patrí 17. bienále MOMENTA pod názvom „Sensing Nature“ v Tiohtià:ke/Mooniyaang/Montreal; „Rising Tides/Down to Earth“ v Gropius Bau v Berlíne (2020) a „Joan Jonas: Moving Off the Land II“ v galérii Ocean Space v Benátkach (2019). Hesslerovej autorskú knihu Prospecting Ocean vydalo vydavateľstvo MIT Press a TBA21-Academy v roku 2019 a editovala množstvo zväzkov vrátane Tidalectics: Imagining an Oceanic Worldview through Art and Science) (MIT Press a TBA21-Academy, 2018).

Borbála Soós (1984, Budapest) je kurátorka pôsobiaca vo Veľkej Británii a aktívna obhajkyňa, účastníčka a organizátorka umeleckého a ekologického výskumu. Jej kurátorská prax reaguje, narúša a obohacuje environmentálne myslenie a súvisiace spoločenské a politické urgencie.
V roku 2009 získala magisterské tituly v obore filmovej vedy a dejín umenia na ELTE v Budapešti a v roku 2012 získala magisterský titul v programe Kurátorská činnosť v súčasnom umení na Royal College of Art v Londýne. V rokoch 2012-2019 pôsobila ako riaditeľka a kurátorka galérie súčasného umenia Tenderpixel v centrálnom Londýne. Od roku 2022 pracuje ako správkyňa a kurátorka galerijného verejného programu v Eastside Projects v Birninghame. Je hosťujúcou prednášajúcou okrem iných na na Goldsmiths College, the Royal College of Art, Central Saint Martins a Edinburgh College. Kurátorovala výstavy a projekty v spolupráci s ICA, Londýn; Camden Arts Centre, Londýn; CCA Derry-Londonderry; Rupert, Vilnius; OFF-Biennale, Budapešť; Trafó House of Contemporary Arts, Budapešť; Karlin Studios/FUTURA, Praha; Kunsthalle Bratislava and tranzit, Bratislava...

........................................

Prednáška je súčasťou série diskusií Ako žiť spolu? kurátorovanej kurátorkami a kurátormi: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu v rámci Art Connected 2022 – 2023 podprogramu tranzit.sk.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri: Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, GoOut.net

Anne Duk Hee Jordan, Intimacy of Strangers (Intimita cudzincov), pohľad do výstavy v Montreal Museum of Fine Arts, súčasť MOMENTA 2021. Foto: Jean-Michael Seminaro