english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Objekty moci a nápravy: Zdravie, ekológia a muzeálne zbierky

Online prednáška Bárbary Rodríguez Muñoz / Otázky a odpovede so Zuzanou Jakalovou

Text Information/
Picture Gallery/

19. januára 2023, 18:00
Facebook online

Podujatie sa bude konať v angličtine.

Historické zbierky už vo svojej podstate nie sú objektívne. Nerovnosti, ktoré existujú v ľudských spoločnostiach, sa odrážajú vo fondoch našich inštitúcií: v predmetoch, archívoch, taxonómiách a interpretáciách. Muzeálne zbierky často posilňujú normatívne a binárne prístupy k ľudskému a ne-ľudskému životu, oddeľujú prírodu a kultúru, myseľ a telo, chorých a zdravých. Zbierky – a ich archívy – však majú neuveriteľný potenciál na rozvoj umeleckých programov zameraných na naliehavé otázky v súvislosti so sociálnou a environmentálnou spravodlivosťou.

Táto prednáška sa bude zaoberať kurátorskými metodikami na podporu kritického, reparatívneho a rekreačného chápania muzeálnych zbierok, konkrétne tých, ktoré sa zaoberajú zdravím a ekológiou. Zameriame sa na vývoj kurátorských postupov, ktoré kladú do popredia prístup a inklúziu pri tvorbe a materializácii výstav, ako aj na dizajnové stratégie na zníženie dopadu na životné prostredie. Prednáška sa sústredí na tri projekty, ktoré vznikli za posledné štyri roky vo Wellcome Collection v Londýne a v Gropius Bau v Berlíne. Do výskumného procesu, výstavného dizajnu, interpretácie objektov a napokon aj transformácie diskurzu sa tu zapojili umelci ako Patricia Domínguez, Oreet Ashery a Johana Hedva.

Bárbara Rodríguez Muñoz je kurátorka a výskumníčka. Od roku 2021 pôsobí ako riaditeľka výstav a zbierky v Centro Botín, v španielskom meste Santander, kde kurátorsky pripravila projekt Ellen Gallagher a Edgara Cleijne: a law … a blueprint … a scale, kde v súčasnosti pracuje na individuálnych prezentáciách umelkýň Roni Horn a Evy Fábregas. V období od 2014 do 2022 bola kurátorkou v londýnskej Wellcome Collection, kde rozvíjala umelecký program o politike zdravia a ekológie, vrátane výstupov Ayurvedic Man (2018), Jo Spence and Oreet Ashery: Misbehaving Bodies (2019 –20) a Rooted Beings (v spolupráci s La Casa Encendida). Najaktuálnejšie sa kurátorsky podieľala na projekte YOYI! Care, Repair, Heal at Gropius Bau (2022-23). Spolupracovali s ňou Brook Andrew, Kader Attia so Giscard Bouchotte, Natasha Ginwala, Stephanie Rosenthal a SERAFINE1369.

Bárbara je redaktorkou antológie HEALTH: Documents of Contemporary Art, ktorú spoločne vydali MIT Press a Whitechapel Gallery. Písala pre Afterall, Concreta, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Gwangju Biennale, MARG a Mousse Publishing. Hosťovala ako lektorka na Goldsmiths, London College of Communication a Central St Martins. Získala magisterský titul z kurátorstva súčasného umenia na Royal College of Art v Londýne.

Zuzana Jakalová je kurátorka. V súčasnosti pracuje ako vedúca ateliéru Volného umenia I na pražskej UMPRUM (s Dominikom Langom). pracovala ako kurátorka verejných programov v Galérii mesta Bratislavy a v pražskom Display -–Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. Je autorkou a spolu-kurátorkou dlhodobého diskurzívneho projektu Multilogues on the Now, „postihnutia“ a koalícií starostlivosti v súčasnom umení a spoločnosti (s Hanou Janečkovou). Je autorkou a editorkou tematickej česko-slovenskej knižnej edície .txt, ktorý pozostáva z esejí o spoločensky a politicky naliehavých, no verejne málo preberaných témach (napr. Bez súhlasu.txt o kultúre znásilnenia, Iné telá.txt o zdravotnom znevýhodnení). V súčasnosti získala doktorský titul na FaVU VUT v Brne, vo svojom doktorandskom výskume sa venovala témam emocionálnej práce a inkluzivity v inštitúciách súčasného umenia. Publikuje vo Flash Art CZ / SK, A2, artalk.cz, Kapitál a ďalších médiách.

........................................

Prednáška je súčasťou série diskusií Ako žiť spolu? kurátorovanej kurátorkami a kurátormi: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu v rámci Art Connected 2022 – 2023 podprogramu tranzit.sk.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri: Artalk.sk, Flash Art CZ & SK, GoOut.net

Jo Spence a Oreet Ashery: Misbehaving Bodies, Wellcome Collection, 2019-20
Kurátori: Bárbara Rodríguez Muñoz a George Vasey.
3D: David Khon Architect. 2D: Mark El-Khatib