english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Anna Grusková: Desať jeleňov. Príbehy z okolia bratislavskej železničnej stanice

Čítanie z rukopisu pripravovanej knihy

Text Information/
Picture Gallery/


click to enlarge images