english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Hlasy z ukrajinskej umeleckej scény

Prezentácie a diskusia / Milena Khomchenko & Clemens Poole and Kateryna Aliinyk

Text Information/
Picture Gallery/

13. júla, od 18:00, Galéria Mesta Bratislavy / nádvorie Mirbachovho paláca

Moderátor: Laco Oravec
DJ: Karaoke Tundra

Podujatie je organizované tranzitom a Galériou mesta Bratislavy.
Podujatie bude v anglickom jazyku, vstup je zdarma.

Na podujatí sa predstavia ukrajinskí kultúrni pracovníci a umelci: Milena Khomchenko, Clemens Poole a Kateryna Aliinyk, ktorí sú v súčasnosti na rezidenčnom projekte organizovanom tranzitom a Galériou mesta Bratislavy. Vo svojich prezentáciách nám priblížia súčasnú ukrajinskú umeleckú scénu, jej snahy spracovať náročnú situáciu vojny, ale porozprávajú aj o vzájomnej podpore a medzinárodnej solidarite.
Po prezentáciách a diskusii moderovanej Lacom Oravcom bude hrať svoj set Karaoke Tundra. Všetci ste vítaní.

.......................................................................................

tranzit.sk a GMB: umelecké rezidencie pre Ukrajinu

Od začiatku vojny sme sme sa snažili nájsť spôsob ako vyjadriť našu solidaritu s Ukrajinou a s ľuďmi, ktorí jej priamo čelia alebo museli utiecť zo svojej krajiny, v praktickejšej a angažovanejšej forme. Vďaka špeciálnej finančnej podpore Nadácie Erste a inšpirácii projektami pre ukrajinských migrantov v iných tranzitoch, sme sa rozhodli usporiadať rezidenčný projekt pre ukrajinských umelcov, kurátorov a kultúrnych pracovníkov.
V partnerstve s Galériou mesta Bratislavy sme vytvorili bezpečné miesto na pobyt, s možnosťou skľudnenia, oddychu a pobudnutia v príjemnej a priateľskej atmosfére. Chápeme aké náročné je momentálne pracovať, či študovať v týchto ťažkých časoch a preto ponúkame skôr regeneratívnu a podpornú formu rezidencie, ktorá nevyžaduje žiadne záverečné výstupy.
Našim rezidentom však ponúkame môžnosť oboznámenia so slovenskou umeleckou scénou a obcou a pomoc s ich rozbehnutými projektami.
Sme veľmi vďační, že sa rezidenti rozhodli podeliť o zážitky a skúsenosti cez svoje prezentácie a následnú diskusiu. Dúfame, že toto stretnutie a zároveň samotné rezidencie budú obohacujúce pre obe strany, prinesú nové nápady, vedomosti a pripravia pôdu pre ďalšie spolupráce.

Milena Khomchenko & Clemens Poole sú kultúrni pracovníci, ktorí spolu pracujú od roku 2020 a spolu aj utiekli z Ukrajiny. V súčasnoti rozvíjajú platformu pre nové média SONIAKH, kde zbierajú texty o prebiehajúcej rusko-ukrajinskej vojne a jej širšom kontexte. Milena je nezávislá je nezávislá výskumníčka umenia a spisovateľka z Ukrajiny. Jej texty boli vydané v publikáciách ako Spike Art Magazine, Danarti, KORYDOR, ArtsLooker, Blok, Your Art a ďalších. Je spoluautorkou a archivárkou knihy MUHi 2009-2021 (vydavateľstvo Osnovy, 2022). Úzko spolupracovala s rôznymi ukrajinskými kultúrnymi inštitúciami vrátane Method Fund, Mystetskyi Arsenal a Shcherbenko Art Centre. Clemens je americký umelec, ktorý žije v ukrajinskom Kyjive. Od roku 2014 pôsobí na Ukrajine, kde spolupracuje s nadáciou IZOLYATSIA aj samostatne. Medzi nedávne projekty na Ukrajine patria výstavy ( ) (2020) a Casual Colonizations (2021), The Desperate Tone is an Act (2020), Entangled Transposition (2022) a Closed Futures (2022), rezidenčné pobyty v Khata Maysternya Art Space (2020), sympózium Morhytsya Land Art (2020 a 2021) a Sorry No Rooms Available (2020).


„Po vypuknutí totálnej vojny v Ruska proti Ukrajine sme nemohli pokračovať v našej predchádzajúcej práci a zapojili sme sa do rôznych aktivistických iniciatív. Počas prvého mesiaca sa Clemens aktívne zapájal do iniciatív humanitárnej pomoci medzi Ukrajinou a Poľskom, zatiaľ čo Milena zostala na Ukrajine a písala o vojne. V poslednom čase sa naše hlavné aktivity sústreďujú na prípravu SONIAKH digest, online publikácie, ktorá zosilňuje hlasy Ukrajiny a jej spojencov v reakcii na vojnu Ruska proti Ukrajine a jeho celosvetovú propagandistickú mašinériu. V našej prezentácii budeme diskutovať o smerovaní tejto práce, ako aj o výzvach, ktorým čelia ľudia pracujúci v kultúrnej sfére v súčasnej situácii, a o širšom kultúrnom diskurze, ktorý sme sa snažili riešiť štruktúrovaním našej práce. Okrem toho, že budeme hovoriť o našej spoločnej práci na SONIAKH, v krátkosti povieme aj o našich individuálnych prebiehajúcich aktivitách, vrátane Mileninho písania a Clemensovho rozhlasového projektu Sounds from Ukraine NOW, ktorý hosťuje Rádio WORM v Rotterdame.”

Kateryna Aliinyk, umelkyňa. Narodila sa v roku 1998 v ukrajinskom meste Luhansk. Od roku 2016 žije a pracuje v Kyjive. Získala magisterský titul v odbore maľba (NAFAA). Absolvovala KAMA a Method Fund. Medzi jej hlavné médiá patrí maľba a text. V súčasnosti sa zaoberá témami vojny a okupácie na Donbase prostredníctvom obrazov prírody a neantropocentrickej optiky. Zúčastnila sa na výstavách: „If there is no war today, it doesn't mean there is no war“ (2022) „Our apartments, houses, cottages, garages, offices and yards“ (2022), „Working room“ (2022), „State of emergence“ (2022), „You are welcome!“ (2021), „Sabina Gallery“ КАМА (2020).

„Sériu obrazov o vojne a okupovanom Donbase som začala maľovať 3 mesiace predtým, ako naplno vypukla vojna Ruska proti Ukrajine. Prvý týždeň som žila v skutočnom protileteckom kryte niekoľko poschodí pod mojím ateliérom. Druhý týždeň vojny som sa pridala k rezidencii pre vnútorne vysídlených umelcov, ktorá sa konala v západnej časti Ukrajiny a trvala tri mesiace. Tam som pokračovala v práci na vojnovej téme, ale môj program sa mierne zmenil. V rámci prednášky by som chcela hovoriť o svojej súčasnej praxi a o tom, ako sa zmenila porovnaním mojej prvej a druhej vojnovej skúsenosti, o úlohe rastlín a pôdy v nej a o tom, aký prístup k spracovaniu udalostí považujem za najlepší pre mňa osobne.”

Rezidenčný projekt bol iniciovaný a podporený Nadáciou ERSTE, Viedeň.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Kateryna Aliinyk