english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Mestské plánovanie bez rastu: Návod k priestorovej politike Nerastu

Online prednáška Angelosa Varvarousisa.

Text Information/
Picture Gallery/

23. jún 2022, 18.00

Podujatie prebehne v angličtine pomocou platformy Zoom a livestreamu na Facebookovej stránke tranzit.sk.


Čo spája plánovanie s rastom a ako prekonať rozvoj miest založený na raste? Kto vlastní naše mestá a aká je úloha zdieľaných statkov a spoločných postupov v budúcej Nerastovej transformácii miest?
V snahe predstaviť si post-rastové sídla a habitáty zvyčajne siahame po zaužívaných obrazoch: ekologické komunity malého rozsahu a urbánne dediny, kde ľudia harmonicky spolunažívajú v konvivialite a solidarite, alebo naopak, planetárne mestá a iné high-tech - často monštruózne - mestské aparáty, ktoré regulujú svoje sociálne metabolické toky pomocou umelej inteligencie a robotizáciie Napriek svojej príťažlivosti sú tieto spôsoby uvažovania o Neraste v mestskom kontexte často redukujúce, pretože sa obmedzujú na myslenie architektonických plánov a skíc, a tak nedokážu pochopiť mechanizmy, ktoré v skutočnosti viažu rozvoj miest na imperatív rastu. Táto prednáška sa pomocou príkladov zo Stredomoria pokúsi rozpliesť túto diskusiu a načrtnúť viacúrovňovú cestu k politike priestorového Nerastu.

Angelos Varvarousis je urbanista, ktorý žije a pracuje ako prednášajúci, výskumník a kurátor v Aténach a Barcelone. O roku 2013 je členom výskumného kolektívu "Research and Degrowth" (Výskum a nerast), a zároveň vedie magisterský program "Degrowth: Ecology Economics, Policy" (Nerast: Princípy ekologickej ekonómie) . Varvarousis je autorom monografie "Liminal Commons - Modern Rituals of Transition in Greece" (Limiálne zdieľané statky - Moderné prechodové rituály v Grécku, Bloomsbury Academic 2022) a editoval knihu "The Uncommon Planner - To Whom Does Athens Belong (Netradičný plánovač - Komu patria Atény, Onassis Publications 2020). Vedie výskumné projekty v oblasti Nerastu a urbanizácie a jeho práca bola prezentovaná na viacerých miestach v Európe, Ázii a Amerikách.

Podujatie je súčasťou projektu Semiár urbánnej imaginácie, ktorý skúma právo na mesto nielen z ľudskej perspektívy.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Marek ZahradníkRelated
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE