english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Divočina - peniaze - betón. Premena Rohanského ostrova v Prahe

Prednáška Lenky Kužvartovej + autorské čítanie Dominiky Moravčíkovej

Text Information/
Picture Gallery/

16. jún 2022, 18.00
tranzit.sk, Beskydská 12Už v minulom roku sa v Prahe začal realizovať rozsiahly developerský projekt Rohan City, v rámci ktorého bude zastavaná väčšina Rohanského ostrova v Prahe 8 - lokality, ktorá je cenná z prírodného hľadiska, z hľadiska zadržiavania vody počas povodní a z hľadiska rekreačnej funkcie pre centrum mesta a okolitú husto zastavanú mestskú oblasť. Lenka Kužvartová vydala publikáciu, ktorá sa zaoberá širším kontextom projektu Rohan City, ktorého jediným cieľom je zhodnotiť pozemky bez ohľadu na charakter územia, jeho obyvateľov alebo širšie celomestské potreby. Prednáška sa bude zaoberať širšími trendmi súčasného mestského rozvoja a neschopnosťou miestnych samospráv regulovať komerčnú výstavbu a klásť na developerov požiadavky, ktoré by boli prospešné pre širokú verejnosť. Mnohé aspekty predátorského komerčného rozvoja sú v rôznych mestách a dokonca aj v rôznych krajinách rovnaké. Diskutovať sa bude aj o participácii a jej úskaliach a úlohe architektov.

Lenka Kužvartová študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Už počas štúdia sa začala venovať architektúre, najmä jej sociálnym aspektom, a mestskému priestoru. Obhájila diplomovú prácu o kolektívnych domoch v Československu a vo svojom ďalšom výskume sa zaoberala tzv. domami hotelového typu, ktoré sa stavali od 60. rokov 20. storočia. V rokoch 2013-2016 pracovala ako stážistka v architektonickom štúdiu Usina v São Paule v Brazílii. Od roku 2018 sa podieľa na výskumnom projekte NAKI Architektúra 80. rokov v Českej republike - singularita, identita a paralelné reflexie na pozadí normalizácie.

Podujatie je súčasťou projektu Semiár urbánnej imaginácie, ktorý skúma právo na mesto nielen z ľudskej perspektívy.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Related
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE