english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Tiergarten, krajina transgresie (Tento nejasný predmet túžby)

Prednáška Sandry Bartoli

Text Information/
Picture Gallery/

10. jún 2022, 18.00, tranzit.sk

Podujatie prebehne v angličtine

Kedy miesto vytvorené človekom presahuje človeka a nakoľko potrebná je táto transgresia? Tiergarten, 210 hektárov lesa uprostred Berlína a najstarší mestský park je miestom, kde sa prelínajú mnohé aspekty ekológie, urbanizmu, kultúrneho dedičstva, každodennej kultúry a politiky, a zároveň sú zjavne prekračované. Postupne sa Tiergarten stal ostrovom anomálií, ktorý možno chápať ako radikálny výraz toho, čo je v meste najviac urbánne a verejné. K mnohým charakteristikám Tiergartenu patrí, že v tomto poňatí ľudské a prírodné dejiny spoločne vytvárajú model pre budúce evironmenty v neustále sa rozširujúcom mori urbanizácie. Táto prednáška obsiahne spektrum od transgresívnosti Tiergartenu, ako kľúčového faktoru k prekonaniu zavedených spôsobov uvažovania o tom, čo sa považuje za mestské, až po prvky mapy biotopov Západného Berlína, vizionárskeho dokumentu z roku 1984, ktorý operuje mimo údajný antagonizmus medzi mestom a prírodou.

Sandra Bartoli je spolu so Silvanom Lindenom zakladajúcou partnerkou Büros für Konstruktivismus v Berlíne. Bartoli je spolu so Silvanom Lindenom a Florianom Wüstom spolueditorkou knihy Licht Luft Scheisse - Archaeologies of Sustainability, Über Natur (adocs, 2020) a spolu s Jörgom Stollmannom sa editorsky podieľala na publikácii Tiergarten, Landscape of Transgression (Park Books, 2019). V rokoch 2017 až 2018 začala Bartoli pracovať na výskumnej téme "The City’s Future Natural History" ako profesorka pre vizionárske formy miest na IKA, Akadémii výtvarných umení vo Viedni. V súčasnosti Bartoli pôsobí ako profesorka architektonického dizajnu a kompozície na Fakulte architektúry Vysokej školy aplikovaných vied v Mníchove.

Podujatie je súčasťou projektu Semiár urbánnej imaginácie, ktorý skúma právo na mesto nielen z ľudskej perspektívy.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Starý buk v berlínskom Tiergarten, foto: Silvan Linden, 2015Related
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE