english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Fernando García-Dory: Zničenie Arkádie a pastva v ruinách

online prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

Štvrtok, 12. mája 2022, 19:00

Prednáška bude v angličtine a pozrieť si ju môžete cez live stream na facebookovej stránke tranzitu.


Zničenie Arkádie a pastva v ruinách je názov, ktorý mi napadol, pri premýšľaní o bezmyšlienkovitej činnosti pozorovania našich oviec a kráv na poliach. Uvažujem o nich ako o akomsi korábe na cestovanie v čase. Pridržiavajúc sa ich, ako to robil Odyseus, môžeme prechádzať epochami a spochybňovať logiku pokroku a rastu, a zároveň spochybňovať bukolický prístup oddeleného diváka, či už romantického umelca, alebo vedca presadzujúceho opätovné zdivočenie. Pohľad na zvieratá, príbuzenstvo a vzájomnosť ako na formu prebudovania foriem ľudského prostredia. (Fernando García-Dory)

Dielo Fernanda García-Doryho sa zaoberá najmä vzťahom medzi kultúrou a prírodou v súčasnosti, ako sa prejavuje vo viacerých kontextoch, od krajiny a vidieka cez túžby a očakávania týkajúce sa identity až po (globálnu) krízu, utópiu a potenciál sociálnej zmeny. Autor študoval výtvarné umenie a sociológiu vidieka a v súčasnosti sa pripravuje na PhD z agroekológie. Zaujíma sa o harmonickú komplexnosť biologických foriem a procesov, vo svojej tvorbe sa venuje prepojeniam a spolupráci, od mikroorganizmov po sociálne systémy, a od tradičných umeleckých vyjadrovacích prostriedkov ako je kresba, až po agroekologické projekty, akcie a družstvá.

Verejná prednáška je súčasťou programu medzinárodného multidisciplinárneho sympózia Výhľad z okraja pastviny kurátorovaného Edith Jeřábkovou a Denisou Langrovou.
Sympózium je súčasťou celoročného programu Kunsthalle Bratislava - A Plant, ktorý kurátorsky pripravila Lýdia Pribišová.

Workshop a prednáška sú súčasťou série Art Connected 2022 – 2023 iniciovanej slovenským tranzitom.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fernando García-DoryRelated
Výhľad z okraja pastviny