english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Dmitry Vilensky: The Art of Gift (Umenie daru)

prednáška & diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

18.11.2021 18:00
Goethe-Institut Bratislava, Panenská 33, 814 82 Bratislava


Diskusiu moderuje Kristína Országhová.

Podujatie sa bude konať v angličtine. Vstup bude umožnený len plne zaočkovaným návštevníkom / čkám.

V tejto prednáške by som chcel analyzovať a predstaviť možnosti alternatívnych modelov umeleckého života na základe myšlienky daru. Ako môže „ekonomika daru“ spochybniť a zmeniť umelecké systémy a prečo je pre budúcnosť umenia dôležité obnoviť myšlienku daru?

Prednáška bude zameraná na nasledujúce otázky:
1) Čo je to dar a kto je homo ludens?
2) Dar ako potlach
3) Feminizácia umeleckej praxe – dar a starostlivosť, dar ako reprodukčná práca
4) Dar ako „Prestazione“ (dávky, príspevky)
5) Umenie, ktoré nepatrí nikomu


Podujatie je súčasťou série Art Connected v tranzit.sk a je organizované v spolupráci s časopisom Kapitál.

Freedom of expression: between exploitation and solidarity (Sloboda prejavu: medzi vykorisťovaním a solidaritou)
Prípad maľby Dany Schutz, „Open Casket“ (Otvorená rakva) na Bienále Whitney a mnohé ďalšie

Seminár vedie Dmitry Vilensky.

19.11.2021, 10:00 – 16:00 s obedňajšou prestávkou
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava. Ateliér Jany Kapelovej.

Podujatie sa bude konať v angličtine.

Ako predmet nášho seminára navrhujem nielen exemplárny prípad útoku na obraz Dany Schutz „Open Casket“ na Bienále Whitney 2017, ale upozornenie aj na ďalšie podobné prípady, ktoré pochádzajú z nedávnej praxe a z dejín umenia. Navrhujem zaujať kompromis medzi dvoma rôznymi prístupmi – využívaním tráum, obetí, identity a praktikami pripomínania, vzdávania úcty padlým a solidarity. Každý z účastníkov musí zaujať stanovisko a obhájiť svoj názor.

V tejto otvorenej diskusii sa snažíme formulovať a rozvíjať postoj k tomu, kde je možné hovoriť v rôznych situáciách a ako umiestniť našu umeleckú prácu vo svete, kde sú mnohí spochybňovaní a odopiera sa im možnosť hovoriť. A ako stará škola slobody prejavu prestala fungovať a my všetci sa podieľame na určovaní nových etických kódexov: ako definujeme, čo je správne a čo nie? A pre koho?

Odporúčané čítanie:
https://www.spikeartmagazine.com/articles/dana-schutzs-open-casket-controversy-around-painting-symptom-art-world-malady

Dmitry Vilensky (nar.1964) je umelec, pedagóg a kultúrny environmentalista bez vyššieho umeleckého vzdelania. Navodzuje situácie a vzťahy. Nikto s istotou nevie, čo práve teraz robí: Možno práve rediguje nové číslo novín Chto Delat, možno spravuje Fond vzájomnej pomoci Chto Delat, alebo strihá film, alebo sa rozpráva s účastníkmi Školy angažovaného umenia, alebo vyrába kulisy pre novú hru, možno sedí v aule Domu kultúry Rosa a upravuje prezentáciu na ďalšiu konferenciu... S najväčšou pravdepodobnosťou robí toto všetko a desiatky ďalších činností súčasne, obklopený rôznymi spriaznenými združeniami tiel a myslí v rodnom Petrohrade, na Zoome a na mnohých iných miestach sveta.

Podujatie je súčasťou série Art Connected v tranzit.sk a je organizované v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení Bratislava.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Memorials to the Weak Light, 2017