english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Ovidiu Ţichindeleanu: Dekoloniálne myslenie a bývalý socialistický blok. Za orientáciu vychádzajúcu z praxe.

Online prednáška a diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

21. október, 18.00

Podujatie prebehne v angličtine ako live stream na facebookových stránkach tranzit.sk a Kapitál.

Zatiaľ čo sa zdalo, že krajiny bývalého socialistického bloku sa konečne približujú k naplneniu ich náročného prechodu ku kapitalizmu a liberálnej demokracii, samotným svetom Západu otriasli mnohé systémové výzvy: Od finančnej krízy a klimatických pohrôm, k vojenským zlyhaniam, celosvetovej pandémii a pretrvávajúcemu vyčerpaniu vlastných ideologických rámcov, ktoré sa prejavuje v súčasnej atmosfére polarizovanej kritiky znásobenej všeobecnou nedôverou. Zároveň však v krajinách globálneho Juhu začali vznikať hnutia, ktoré sa nezameriavajú len na kritiku, ale najmä na alternatívne možnosti vývoja, na nádej a prísľub nadchádzajúcej transformácie vychádzajúcej z odlišných zdrojov poznania a praxe. Dekoloniálne myslenie znovu a znovu zdôrazňuje aktívnu a historickú pozíciu každého v sieti globálnych prepojení, a taktiež upozorňuje na veľké množstvo lokálnych histórií, ktoré vznikajú v reakcií na globálne dizajny.

Ale aké podoby môže tento prísľub nadobudnúť v Strednej a Východnej Európe, ak nemá byť len ďalšou vlnou akademického importu? Čo je podstatou súčasnej práce a pracovného prostredia vzdelávacích profesií, pracovníkov / čiek v kultúre a vizuálnych umelcov/kýň? Môžu neformálne skupiny, inštitúcie a viac či menej periférne miesta v Strednej a Východnej Európe podniknúť malé kroky nevyhnutné k veľkej transformácií smerom k ekologickej a na človeka zameranej reorganizácii nášho života a práce?

Vo svojej prezentácií budem čeliť takýmto vznešeným otázkam, pričom budem vychádzať zo skúseností preorientovania citlivosti v rámci niekoľkých projektov a praxe, ktoré v posledných rokoch rozvíjam v Rumunsku, v snahe artikulovať nádej z pozícií, v ktorých sme a s tým, čo máme.

Ovidiu Ţichindeleanu (1976) je filozof a kultúrny teoretik, ktorý žije v mestách Cluj a Chişinău, píše o kritickej sociálnej teórii, dekoloniálnom myslení, alternatívnych epistemológiách a kultúrnych dejinách postkomunizmu. Pôsobí ako redaktor časopisu IDEA arts + society (www.ideamagazine.ro), koordinátor zbierky vo vydavateľstve IDEA (www.ideaeditura.ro), redaktor online magazínu CriticAtac.ro, je zakladateľom nezávislého časopisu Philosophy&Stuff (1997–2001) a platformy Romanian Indymedia (od roku 2004). Je členom fakulty Dekoloniálnej letnej školy v Middelburgu. Podieľal sa na založení Centra pre štúdium moderny a vidieckeho sveta v Telciu (od roku 2016), ktoré organizuje letné konferenciie a letnú školu v Telciu. Je spoluredaktorom The Anticommunist Illusion (Antikomunistická ilúzia) (Chişinău: Cartier, 2008), Romanian Revolution Televised: Contributions to the Cultural History of Media (Rumunská revolúcia na obrazovke: príspevky ku kultúrnym dejinám médií) (spolu s Konradom Petrovszkym, IDEA, 2009/2011) a autorom Contracultură: rudimente de filosofie critică [Counterculture. Thoughts on Critical Philosophy] (Kontrakultúra: Myšlienky o kritickej filozofii) (IDEA, 2016). Do rumunčiny preložil knihy od autorov: Silvia Federici, Sylvia Marcos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Lewis Gordon, Immanuel Wallerstein, Ivan Illich, Gilles Deleuze a Peter Sloterdijk.
Bol členom správnej rady medzinárodnej mimovládnej organizácie El Taller. Zúčastnil sa na 51. Bienále Benátky (2005), Documenta 12 (2007), U-Turn (Kodaň 2008).

Podujatie je súčasťou série Art Connected. ktorú organizuje tranzit.sk. Vzniká v spolupráci s mesačníkom Kapitál.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ovidiu Ţichindeleanu