english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Príroda, o ktorú sa nikto nestará II

Botanická komentovaná prechádzka po Lide s J. A. Šturmom

Text Information/
Picture Gallery/

Meeting point - Infostánok pri T3 - kultúny prostriedok,Tyršovo nábrežie, 16.00. Podujatie prebehne v češtine.

Komentovaná prechádzka bude jedným z výstupov dvojdňového intenzívneho botanického a krajinného prieskumu oblasti bratislavského Lida, ktoré je dnes zaujímavou mozaikou lužných lesov, suburbánnej vegetácie, nábrežných biotopov a čiste urbánnych priestorov. Pri prechádzaní najzaujímavejšími časťami Lida sa pokúsim načrtnúť jeho “natural history”, ako i krajinný kontext, ukázať najcennejšie biotopy a významné botanické nálezy a naznačiť, ako s oblasťou – z pohľadu biológa – ideálne zaobchádzať.

J.A. Šturma (*1981 v Praze)
Vyštudoval geobotaniku na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe, dlhodobo sa venuje botanike a ekológii mestských priestorov a suburbií. Zaujímajú ho však aj menej zvyčajné brownfieldy v oblasti bývalej železnej opony, sudetská flora a aplikácia geobotaniky v urbanizme.


Podujatie je súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie, ktorý sa zaoberá témou práva na mesto z multidruhových perspektív. Koná sa v spolupráci s iniciatívou Mestský akčný kemp.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Foto: Andrea Kalinová