english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Staré Lido II

Komentovaná prechádzka s historikom architektúry Petrom Szalayom a humánnym geografom Pavlom Šuškom

Text Information/
Picture Gallery/

Meeting point - Infostánok pri T3 - kultúny prostriedok, Tyršovo nábrežie, 14.00. Podujatie prebehne v slovenčine.

“Prejdete most: Na jednej stane parkovisko, na druhej nič.”, uvádza developer k územiu, na ktorom má vzniknúť jeden z najväčších investičných a developerských projektov Bratislavy – „Nové Lido“.

Lido leží na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo a ďalej k Prístavnému mostu. Napriek svojej centrálnej polohe je predovšetkým vágnym terénom, ktorý poskytuje útočisko mnohým rastlinám, živočíchom, vzácnym lužným ekosystémom, ale aj sociálne slabým obyvateľom mesta, záhradkárom, vodáckym klubom, širokej verejnosti.

Plány najvplyvnejších slovenských developerov J&T a HB Reavis v projekte Nového lida zdôrazňujú vytváranie mestských verejných priestorov, centrálny park či národné kongresové centrum. Sú ďalšou z vrstiev už viac než sto rokov sa hromadiacich nerealizovaných plánov ideálneho pravobrežného centra Bratislavy, ktoré vyrastie na „zelenej lúke“ Lida. Ako aj konvenčným projektom privatizujúcim a komercionalizujúcim jedno z posledných slobodných území centra Bratislavy.

Komentovaná prechádzka s historikom architektúry Petrom Szalayom a humánnym geografom Pavlom Šuškom, zmapuje premeny urbanistických vízii, ako aj to „NIČ“, ktoré architekti a investori chceli a chcú nahradiť. Lokálna história Starého lida na tejto prechádzke bude predovšetkým odrazovým mostíkom k diskusii a porozumeniu procesom a mechanizmoch, ktoré formujú súčasný nespravodlivý a neudržateľný urbánny rozvoj miest.

Podujatie je súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie, ktorý sa zaoberá témou práva na mesto z multidruhových perspektív. Koná sa v spolupráci s iniciatívou Mestský akčný kemp.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Foto: Andrea Kalinová