english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Čo môže vtáctvo prezradiť o socio-ekologickom potenciáli územia Lida?

Komentovaná prechádzka po Lide s ornitologičkou Soňou Nuhličkovou

Text Information/
Picture Gallery/

16. jún 2021, 8.00

Stretnutie pred Mýtnym domčekom na Starom moste v Petržalke.

Komentovaná ornitologická exkurzia po Lide predstaví výsledky niekoľkomesačného výskumu a mapovania lokality z hľadiska výskytu vtáctva. Počas rannej prechádzky (keďže vtedy sú vtáky najaktívnejšie) nás ornitologička Soňa Nuhličková prevedie viacerými hodnotnými vtáčími lokalitami Lida. Počúvaním vtáčieho spevu odhalíme nielen rozmanitosť druhov, ale ich rozborom aj funkcie a významy, ktoré spev u daných druhov sprostredkúva. Dozvieme sa ale aj tom, ako vtáčí spev pôsobí na psychiku človeka, oddych, pozitívne myslenie a obnovu síl. V neposlednom rade exkurzia prezradí, čo výskyt konkrétnych druhov vtákov hovorí o biologickej aj spoločenskej hodnote územia.

Na exkurziu odporúčame oblečenie do prírody, pevnú obuv a ďalekohľad (bude k dispozícii aj na požičanie).

Mgr. Soňa Nuhlíčková PhD. – expert na ornitológiu a ekológiu vtákov so špecializáciou na drobné spevavce a ďatle. Pracuje na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Podujatie je súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie, ktorý sa zameriava na otázku práva na mesto v čase klimatickej krízy na príklade lokality bratislavského Lida a jeho zamýšľanej transformácie. Na ornitologickej prechádzke sa zúčastnia tiež študenti Ateliéru priestorových komunikácií a Katedry intermédií na VŠVU.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Foto: Marek ZahradníkRelated
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE