english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Posthumánny urbanizmus

prednáška Debry Benity Shaw

Text Information/
Picture Gallery/

24. máj, 18.00

Podujatie prebehne v angličtine prostredníctvom platformy zoom a live-streamingu na facebookovej stránke tranzit.sk

Debra v tejto prednáške predstaví koncept posthumanizmu a bude sa zaoberať tým, ako ho môžeme využiť, aby sme lepšie pochopili vzťah medzi človekom vytvorenými prostrediami a súčasnými telami. Zároveň bude skúmať, ako nám koncept posthumanizmu môže pomôcť sformulovať odpoveď na “temné priestory”, ktoré vznikajú ako produkt nepretržitých stavebných projektov neoliberálneho mesta.

Posthumánny urbanizmus je spôsob, akým môžeme opísať previazanosť tiel a miest v súčasných podmienkach, je to kritický prístup, ktorý zviditeľňuje protiklad medzi týmito podmienkami a radikálnymi mestskými formami, ktoré sú “v rámci súčasných miest latentné, ale systematicky potláčané” (Brenner, 2009) a zároveň je impulzom k preskúmaniu toho, “čo dokážu posthumánne telá (Braidotti, 2013).

Debra Benita Shaw prednáša kultúrne štúdiá na University of East London (UK). Vydala niekoľko publikácií, ktoré sa zaoberajú kritickým posthumanizmom, rodovými štúdiami, priestorom a science fiction. Vyšli jej monografie Posthuman Urbanism: Mapping Bodies in Contemporary City Space (Posthumánny urbanizmus: Mapovať telá v priestore súčasného mesta, 2018), Technoculture: The Key Concepts (Technokultúra: Kľúčové koncepty, 2009) a Women, Science & Fiction (Ženy, science & fiction, 2000). Je tiež zakladajúcoou editorkou knižnej série Radical Cultural Studies (Radikálne kultúrne štúdiá) pre nakladateľstvo Rowman & Littlefield.

Podujatie je súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

 Related
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE