english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Priznať nerozhodnosti politickú dôstojnosť

online prednáška a diskusia s Rossellou Tricarico (Scuola del Terzo Luogo)

Text Information/
Picture Gallery/

Štvrtok 25. marec, 18.00.

Podujatie prebehne v angličtine cez live stream na Facebookovej stránke tranzit.sk.


Dokážeme si predstaviť priestor, ktorý by ktokoľvek mohol slobodne využívať a transformovať bez toho, že by mu vnucoval pojem prežitia najschopnejších? Dokážeme uvažovať o spoločnom priestore, ktorý by existoval práve na to? Je organizovanie o plánovaní všetkého a eliminovaní priestoru pre nepredvídateľné vstupy, alebo naopak znamená vytvoriť čo najlepšie podmienky pre to, aby sa mohlo stať niečo neočakávané? Čo ak by minimálna starostlivosť neobrátila všetko na chaos, ale úplne postačovala a nechávala priestor pre spontánnosť?

Slávny krajinný architekt Gilles Clément argumentuje vo svojej teórii “tretej krajiny”, že priestory zvyčajne považované za zanedbané, majú v skutočnosti najväčší význam: Sú dôležitými oblasťami s vysokou mierou otvorenosti voči biologickej diverzite, a tiež miestami bilogickej vynaliezavosti. Sú to okraje ciest, opustené továrne a lomy, alebo miesta, ktorým sa vyhýbame. V roku 2012 v Manifatture Knos začal Clément rozširovať, čo všetko by pojem “tretej krajiny” mohol zahŕňať: nielen priestory, ktoré človek opustil, ale aj tie, ktoré obýva.
V skratke, medzi lesom a zoo existuje ešte možnosť planetárnej záhrady.

V prednáške bude Rossella Tricarico uvažovať o tom, akými ďalšími možnými spôsobmi môže byť rozvíjaná idea tretej krajiny a aké nové praktiky spravovania spoločných statkov z toho vyplávajú na politickej i spoločenskej rovine.

Scuola del Terzo Luogo je neformálna skupina, ktorá sa zameriava na výskum tretích miest, a to prostredníctvom akcií vo verejnom priestore, experimentovania, relačných vzťahov, a to obzvlášť v kontexte tematiky záhrady. Skupina založila Manifatture Knos, čo je "nerozhodnutý" priestor v meste Lecce, ktorý bol po dlhých rokoch opustenosti znovusprístupnený mestu ako nezávislé kultúrne centrum.

Podujatie je súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Foto: Scuola del Terzo LuogoRelated
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE