english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

How Ideology Moved Our Collective Body

Artist talk Marty Popivody

4. november 2020, 18.00 - 20.00, prostredníctvom platformy Zoom.

Marta Popivoda predstaví koncepty a nápady vychádzajúce z teoreticko-umeleckého projektu Performance a publikum (Les Laboratoires d’Aubervilliers, Paríž), ktorý realizovala v spolupráci s teoretičkami Annou Vujanović a Bojanou Cvejić. Zameria sa najmä na umelecké aspekty výskumu a takisto bude prezentovať svoj film Yugoslavia, How Ideology Moved Our Collective Body
(Juhoslávia, Ako ideológia pohla našim kolektívnym telom), ktorý bude premietaný pred samotným artist talkom.

Ide o esejistický film vychádzajúci z výskumu, ktorý sa zaoberá otázkou, akým spôsobom ideológia performuje seba samú vo verejnom priestore prostredníctvom masových performance. Autorka zozbierala a analyzovala filmy a videozáznamy z obdobia Juhoslávie (1945 - 2000), pričom sa zameriavala na štátne performancie (pracovné brigády mladých, oslavy Prvého mája, Dńa mládeže a pod.), ale i na kontra-demonštrácie (rok 1968, študentské a občianske demonštrácie v 90. rokoch, revolúcia 5. októbra a pod.). Film prostredníctvom týchto archívnych záznamov načrtáva postupné vyčerpávanie komunistickej ideológie, ku ktorému dochádzalo skrz meniace sa vzťahy medzi ľuďmi, ideológiou a štátom.


Trailer tu.

Marta Popivoda (Belehrad) je filmárka pôsobiaca v Berlíne, video-umelkyňa a výskumníčka. Vo svojej tvorbe skúma napätie medzi pamäťou a históriou, kolektívnymi a individuálnymi telami, medzi ideológiou a každodenným životom, pričom sa zameriava na antifašistické a feministické potenciality Juhoslávskeho projektu socializmu. Rozvíja kolektívnu prax v umeleckej produkcii, ako i vo výskume a niekoľko rokov bola súčasťou kolektívu TkH (Walking Theory).

Jej prvý celovečerný dokument s názvom Yugoslavia, How Ideology Moved Our Collective Body bol premiérovaný na 63. Berlinale a neskôr uvedený na mnohých medzinárodných filmových festivaloch. Film je súčasťou stálej zbierky MoMA v New Yorku a bol tiež zaradený do online kurzu MoMA s názvom What Is Contemporary Art?, ktorý mapuje súčasné umenie od 80. rokov do súčasnosti. Jej tvorba bola prezentovaná v renomovaných galériách ako Tate Modern v Londýne. MoMA v New Yorku, M HKA v Antverpách, Museum of Modern Art + MSUM v Ľubľane a ďalších. Popivoda je laureátkou prestížneho ocenenia Berlin Art Prize, ktoré udeľuje berlínska Akadémia umení a tiež ocenenia Edith-Russ-Haus Award pre začínajúcich mediálnych umelcov. Momentálne pracuje na svojom druhom celovečernom dokumente s názvom Landscapes of Resistance (územia rezistencie).

Podujatie prebehne v angličtine prostredníctvom platformy Zoom. Je súčasťou cyklu What a Body Can Do?, ktorý inicioval Juraj Mydla v spolupráci s tranzit.sk.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Záber z filmu Yugoslavia, How Ideology Moved Our Collective Body (2013)Related
What a body can do