english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Príroda, o ktorú sa nikto nestará, málokto ju pozná a skoro nikto ju nemá rád

Botanická komentovaná prechádzka po Lide s J. A. Šturmom

Text Information/
Picture Gallery/

Nedeľa, 6. september 2020, 15.00 - 17.00

Stretnutie: Starý most, petržalská strana, zastávka MHD


Komentovaná prechádzka bude jedným z výstupov dvojdňového intenzívneho botanického a krajinného prieskumu oblasti bratislavského Lida, ktoré je dnes zaujímavou mozaikou lužných lesov, suburbánnej vegetácie, nábrežných biotopov a čiste urbánnych priestorov. Pri prechádzaní najzaujímavejšími časťami Lida sa pokúsim načrtnúť jeho “natural history”, ako i krajinný kontext, ukázať najcennejšie biotopy a významné botanické nálezy a naznačiť, ako s oblasťou – z pohľadu biológa – ideálne zaobchádzať.

J.A. Šturma (*1981 v Praze)

Vyštudoval geobotaniku na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe, dlhodobo sa venuje botanike a ekológii mestských priestorov a suburbií. Zaujímajú ho však aj menej zvyčajné brownfieldy v oblasti bývalej železnej opony, sudetská flora a aplikácia geobotaniky v urbanizme. V súčasnosti spolupracuje s architektonickým štúdiom CityUpgrade, a tiež spolupracuje na projekte Medzioborový design rozvoja miest (Technická Agentura České Republiky). Zároveň je výskumným pracovníkom PřF UK. Spolu s geológom R. Mikulášem je autorom knihy: “Divoká příroda Prahy a blízkého okolí: průvodce tou částí pražské přírody, o kterou se nikdo nestará, málokdo ji zná a skoro nikdo ji nemá rád", ktorá vyšla v nakladateľstve Academia a zaoberá sa podobnou krajinou, ako je bratislavské Lido.

Podujatie je súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie, ktorý sa zaoberá témou práva na mesto z multidruhových perspektív.

Foto: Andrea Kalinová

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.Related
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE