english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Finisáž výstavy Ekológie krajín duchov

Text Information/
Picture Gallery/

30. júl 2020, 18.00 - 21.00, tranzit.sk, Beskydská 12 Bratislava a Jelenia 12 Bratislava

Koncentrovaný večer o lese, zdivočovaní, hlucháňovi, hraniciach medzi spoločným a súkromným a tiež o vystavených dielach pri príležitosti finisáže aktuálnej výstavy Ekológie krajín duchov. Svet je les, les je svet v kurátorskej koncepcii Borbály Soós.

18:00 Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou Bori Soós (online) a vystavujúcim umelcom Otom Hudecom
18:30 Martin Mikoláš: Zdivočovanie území (prednáška a diskusia)
20:00 Jonáš Gruska: Plot (zvuková inštalácia / performance, Jelenia 12)

Pozývame!

18:00 Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou Bori Soós (online) a vystavujúcim umelcom Otom Hudecom

18:30 Martin Mikoláš: Zdivočovanie území (prednáška a diskusia)
Nedávno sa z hľadiska ochrany lesov na Slovensku stali dve dôležité udalosti:

- Stratégia biodiverzity EU 2030 požaduje, aby boli prísne chránené všetky pralesy a prírodné lesy a zároveň aby 10 % lesov v EU bolo striktne chránenych.
- Európska komisia podáva na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku. Dôvodom je nedostatočná ochrana horských lesov s výskytom ohrozeného hlucháňa hôrneho.

V kontexte týchto udalostí a v rámci výstavy Ekológie krajín duchov. Svet je les, les je svet budeme v prednáške a následnej diskusii uvažovať o tom, aký význam má ponechanie lesa na samovývojové procesy (zdivočovanie lesa), a tiež aký význam majú prírodné narušenia (vietor, lykožrút) pre fungovanie lesných ekosystémov. Pokúsim sa ukázať, aký zmysel má zdivočovanie území z hľadiska biodiverzity a viazania uhlíka z atmosféry, ale tiež aký dopad na funkcie lesa má súčasný manažment, vrátane ťažby v chránených územiach.

Martin Mikoláš pôsobí ako vedecký pracovník na Katedre ekológie lesa na FLD ČZU v Prahe. Od roku 2011 je členom medzinárodného vedeckého tímu, ktorý založil rozsiahlu sieť výskumných plôch v pralesoch strednej, juhovýchodnej Európy. Je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom občianskeho združenia PRALES, ktoré sa snaží chrániť prirodzené lesy.

20.00 Jonáš Gruska: Plot (zvuková inštalácia / performance, Jelenia 12)
"Dočasná zvuková inštalácia / performance má za cieľ skúmať
symboliku plota z niekoľkých uhlov: ako hranice medzi spoločným a súkromným, ako prostriedku komunikácie s okolím a v tomto prípade aj ako barériu chrániacu civilizovanú ulicu pred divokým porastom
opustenej parcely. S týmto plotom som vyrastal, existuje tam väčšinu môjho život a dráždi k preniknutiu. Kedysi na jeho mieste stál obytný dom, no od jeho zbúrania za ním ("len") bujnejú černice. V silných vetroch sa občas poškodí a potom jedna z jeho častí úpenlivo vŕzga a búcha – ako by si z neho živly robili hudobný nástroj. Vo svojej inštalácii si ho takto prepožičiavam ja."


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Foto: Jonáš GruskaRelated
Ekológie krajín duchov