english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Staré Lido

Komentovaná prechádzka s teoretikom architektúry Petrom Szalayom

Text Information/
Picture Gallery/

Meeting point - Starý most, petržalská strana, zastávka MHD, 18.00

Lido je územie na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo a ďalej k Prístavnému mostu. Prekvapivo si udržalo nekomerčný charakter až dodnes a je tak priestorom nízkonákladovej a nízkoprahovej mestskej rekreácie, a zároveň vágnym terénom, ktorý poskytuje útočisko mnohým rastlinám, živočíchom, vzácnym lužným ekosystémom, ale aj sociálne slabým obyvateľom mesta, záhradkárom, vodáckym klubom, širokej verejnosti.

Aktuálne je tu vo fáze príprav jeden z najväčších investičných a developerských projektov s názvom Nové Lido, ktorého cieľom je expandovať centrum mesta aj na petržalskú stranu Dunaja. Snahy developerov J&T a HB Reavis v tomto projekte síce zdôrazňujú vytváranie verejných priestorov, no v ponímaní súkromného investora: Verejnosť tu neodkazuje k občanom, ale skôr zákazníkom (plánovaných kaviarní, turistických atrakcií atď.). “Prejdete most: Na jednej stane parkovisko, na druhej nič.”, uvádza developer na svojej web stránke.

Pozývame na prvú z pripravovanej série komentovaných prechádzok a intervencií, ktoré toto „NIČ“ zmapujú z rôznych perspektív a poukážu na jeho bohatosť a význam. Teoretik architektúry Peter Szalay predstaví históriu lokality od polovice 18. storočia po súčasnosť. Priblíži vznik slávneho kúpaliska Lido, lodeníc, športových štadiónov, ale aj výstavbu Petržalky, vodného diela Gabčíkovo, vrátane jeho problematických a devastačných aspektov pre lužné ekosystémy, či utopický projekt Istroport skupiny VAL.

Komentovaná prechádzka je súčasťou širšieho cyklu s názvom Seminár urbánnej imaginácie, ktorý bude pozostávať z tematického blogu a intervencií na Lide. Bude zahŕňať príspevky od teoretika umenia T.J. Demosa, odborníka na environmentálne právo Vojtěcha Vomáčku, ochranára a aktivistu Mikuláša Hubu, OZ Vagus, environmentálnej parazitologičky Ingrid Papajovej, krajinného geografa Jana Alberta Šturmu, umelkyne Myriel Milicević, krajinných architektov zo zoskupenia Scuola del terzo Luogo, študentov Ateliéru architektúry II na VŠVU (pedagogické vedenie Vít Halada, Benjamin Bradňanský) a ďalších.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Foto: Andrea KalinováRelated
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE