english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Archív Bieleho slona, uvedenie č. 3

performance Eduarda Freudmanna + diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

13. február 2020 o 19.00. Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

Po performance bude nasledovať diskusia s divadelným teoretikom Jánom Šimkom.

Mlčanie mojich starých rodičov o Šoa nebolo formou popierania, ale spôsobom, akým sa vyrovnávali s traumou. Bolo to však rozporuplné mlčanie. Chceli, aby sme sa “pozerali dopredu, a nie dozadu”, ale tiež chceli, aby sme poznali pravdu. V roku 1979 začala moja stará mama vytvárať rodinný archív. Odkedy sa ku mne tieto materiály dostali, archív sa stal mojou osobnou obsesiou, ktorá ma lákala, ale aj znepokojovala: poklad a bremeno súčasne. Celé roky som vo vzťahu k archívu osciloval medzi pocitom magnetickej príťažlivosti a sebaobrannou averziou. Vymyslel som desiatky projektov, ktoré s materiálmi mali pracovať, ale nakoniec som všetky zanechal. Ale archív ma nikdy úplne neopustil a v určitom momente som pochopil, že mu musím čeliť a zaoberať sa ním umelecky.

Archív Bieleho slona, uvedenie č. 3, skúma dedičstvo Šoa z perspektívy tretej generácie potomkov, ktorí dnes žijú v Rakúsku. V tejto intenzívne osobnej sólo-produkcii vychádza Freudmann z rodinných archívov, ktoré zahŕňajú napríklad básne napísané jeho starým otcom v koncentračnom tábore, aby preskúmal mlčanie svojej rodiny o Šoa a uskutočnil vlastný pokus porozumieť ťažobe tohto dedičstva cez umenie. Performance reflektuje, aký spôsobom je pamiatka Šoa pripomínaná v súčasnom Rakúsku a v širšom zmysle, ako je možné hovoriť o hrôzach, keď obete odchádzajú, alebo mlčia. Tým poskytuje dôležitý vhľad do skúseností tretej generácie v Európe a do následkov traumy naprieč generáciami.

“Biely slon je presný – politicky, esteticky aj metodologicko-technicky (umelecký výskum v tom najlepšom) – a tým hlboko presvedčivý v požiadavke a provokovaní spomínania, imaginácie, konfrontácie, úžasu a hnevu.” Johanna Schaffer, historička a teoretička umenia (Art School Kassel)

Biely slon je sériou performance: prvá verzia, Uvedenie č.1 , bola prezentovaná v roku 2012 v gelérii Tel Avive a Uvedenie č. 2 v opustenom židovskom divadle vo Viedni. Archív bieleho slona, Uvedenie č. 3 bolo premiérované v Spinoza Theatre v Budapešti v roku 2015 a následne reprízované vo Viedni a Grazi. V roku 2018 bolo performance uvedené v Spojených štátoch so zastávkami v New Yorku, Chicagu, Los Angeles, Palo Alto a Portlande.

Eduard Freudmann žije a pracuje vo Viedni. Prednáša transdisciplinárne umenie na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Vo svojej tvorbe sa venuje projektom so zameraním na performativitu a verejný priestor. Jeho prístup je charakteristický transdisciplinaritou, umeleckým výskumom a kritickým diskurzom. Snaží sa prepájať súčasnú estetiku a politickú analýzu a predovšetkým iniciovať v publiku kritické myslenie. Vo svojom najnovšom projekte “Monument mýtu” (Monument to a Myth) Freudmann dočasne transformoval Pamätník oslobodenia v Grazi na ružový obelisk s cieľom pozmeniť mätúce naratívy ohľadne odchodu Spojeneckých okupačných síl v roku 1955.Nadácia Erste je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.
Uvedenie performance Archív bieleho slona v Bratislave sa koná s podporou Rakúskeho kultúrneho fora Bratislava.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Credits: Benoit Bollon