english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Kuchynské dialógy

prezentácia knihy

Text Information/
Picture Gallery/

17. 12. 2019, 17.00

Diskusia s Monikou Bobríkovou, Oscar de Carmen, Judit Angel, Annou Remešovou

Podujatie prebehne v angličtine.

Kolaboratívny projekt Kitchen Dialogues (kuchynské dialógy) dvojice Bobríková & de Carmen je uceleným súborom uvažovania o moci a hodnotách, ktoré riadia politiky v ekonomickej aj sociálnej oblasti. Určitá časť realizovaných prác reflektuje konzumné návyky a zdôrazňuje, že kapitalistická vízia rastu je v globalizovanom svete neudržateľná. Projekt sa zameriava na vytváranie komunít cez jedlo a varenie a skúma možnosti nových spoločenských ekosystémov.
Kniha, ktorú vydáva tranzit.sk v spolupráci s dvojicou Bobríková & de Carmen, ponúka prehľad jednotlivých konceptov a prístupov autoriek textov, ako i kompletný súpis podujatí a happeningov, ktoré sa pod hlavičkou projektu uskutočnili od roku 2013.

Kniha obsahuje eseje medzinárodného spektra autorov, ktorí sa na projekte podieľali: Charlotte Bagger Brandt, Anto Lloveras, Bora Hong, Marius Meli, Vytautas Michelkevičius, Amalie Frederiksen, Aristides Santana, Erika Stöckel, Judit Angel, Woon Tien Wei, Zuzana Jakalová, Tinatin Khomeriki, Kristine K. Wessel a Ingrid Økland.

Autori: Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen
Editor: MaryClaire Pappas
Spolu-editori: Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen
Grafický dizajn, dizajn obálky, ilustrácie: Aurelia Garová
Ilustrácie: Oscar de Carmen
Koordinátorka: Petra Balíková
Tlač: PROTISK, s. r. o.
Vydavateľ: tranzit.sk, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen

ISBN 978-80-972325-5-9
ISBN 978-80-972325-6-6 (e-book)

Vytlačené a zviazané v Českej republike, 2019

CC BY-NC-ND

Projekt bol podporený z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia a zo zdrojov Billedkunstnernes Vederlagsfond. Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.