english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Vzdela-nie?

diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

4. december 2019, 18.00 - 20.00

Diskusia s názvom Vzdela-nie? v rámci formátu Kapitalks je súčasťou programu výstavy Skryté kurikulum.

Prizvané hosťky a hostia budú hovoriť o svojich skúsenostiach s inými modelmi vzdelávania na Slovensku, o spôsoboch, akými môže edukácia prebiehať a aký je ich celkový dopad na deti do budúcna.


Pokúsi sa zodpovedať otázku, akú úlohu v dnešnom vzdelávaní zohráva vnútorná motivácia, rešpektujúca komunikácia, individuálny prístup a demokratický princíp. Či je možné, aby sa deti učili bez donucovania, známok, či domácich úloh.


Či sú schopné adaptovať sa na tradičný model stredných škôl a gymnázií, prácu a obecne v spoločnosti, ak boli predtým vzdelávané alternatívnou formou výučby.

Moderátor: Laco Oravec
Diskutujú: Peter Dráľ, Miroslava Kiripolská, Peter Rybanský


Peter Dráľ je analytik a lektor v oblasti vzdelávania. Je členom projektového tímu To dá rozum a spolupracuje s viacerými mimovládnymi, akademickými a výskumnými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. Zameriava sa na ľudskoprávne a interkultúrne otázky, inkluzívne vzdelávanie a otázky riadenia a financovania školstva.

Miroslava Kiripolská, bývalá riaditeľka štátnej a spoluzakladateľka a riaditeľka súkromnej školy, mentorka učiteľov programu Teach for Slovakia, členka rôznych reformných zoskupení riešiacich zmenu slovenského školského systému. Spoluzakladateľka vzdelávacej skupiny Edulienka a spolutvorkyňa jej vzdelávacieho modelu, garantka individuálneho vzdelávania detí ( "domáce vzdelávanie").

Peter Rybanský je učiteľ v treťom trojročí Súkromnej ZŠ a MŠ Marie Montessori.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.Diskusiu podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia a Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život.

Servet Kocyigit: Higher Education, 2006, fotografia, wallpaper, 280x400cm.
Courtesy: the artist and Officine dell’Immagine, Milan.