english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Lucia Nimcová - Po našomu

prezentácia a diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

Dátum: 11. apríla 2019 o 18:00

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava


Podujatie je súčasťou programu k výstave Tekuté obzory, ktorú je možné vidieť v tranzite od 11. apríla do 6. júla 2019.


Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

Veľká časť práce Lucie Nimcovej sa zameriava na rozkol medzi oficiálnou a inštitucionálnou pamäťou na jednej strane a osobnou alebo rodinnou skúsenosťou na strane druhej. Dokumentárna fotografia a film, ako i múzejné expozície, totiž často prezrádzajú viac o svojich zadávateľoch a o dobe, kedy vznikli než o tom, čo vlastne znázorňujú.
V čom sa obraz sveta, ktorý zanikol na dne nádrže Starina, zachyteného na fotografiách a vo filmoch z archívov Vihorlatského múzea v Humennom a Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, líši od obrazu tohto sveta, ako ho zachytili jeho rodáci v rodinných albumoch a miestni amatérski fotografi alebo fotografi, ktorí sa na miesto pravidelne vracali a vytvorili si k nemu a jeho obyvateľom vzťah? Môže byť pieseň vernejším dokumentom udalostí ako fotografia? A ako sa vyrovnať s odcudzením a pocitom absurdity, ktoré človek pociťuje pri pohľade na niečo dôverne známe, avšak vytrhnuté z kontextu, či dokonca v novom, umelo vytvorenom kontexte, ako napríklad pri návšteve kováčskej dielne svojho pradeda, ktorá sa ocitla v múzeu ľudovej architektúry?
Vychádzajúc zo svojej fotografickej inštalácie Starina vo výstave Tekuté obzory Lucia Nimcová v rozhovore s kurátorom výstavy Radom Ištokom objasní, čo ju k jej práci motivuje a akým spôsobom závisí prežitie identity na spôsobe reprezentácie, odmietnutí autoritatívneho avšak neautentického naratívu a produkcii proti-obrazov.

Lucia Nimcová sa do hĺbky zaoberá posunmi medzi fotografiou ako akciou a jej uplatnením v súkromnom a verejnom živote. Skúma spôsoby, akými sa cvaknutím uzávierky a konečným výberom v oboch sférach zachytávajú momenty, niektoré emocionálne a iné zdanlivo neutrálne.
Narodila sa v roku 1977 a momentálne žije a pracuje v Addis Abeba. Nimcová študovala na Rijksakademie van Beeldende Kunsten v Amsterdame v Holandsku. V poslednom období svoje diela vystavovala vo WIELS, Belgicko; MUDAM, Luxembursko; National Library, Riga; The 8th Floor, New York; Krokus Gallery, Bratislava; Albumarte, Rím; BOZAR, Brusel a Galeria Arsenal, Bialystok. Nimcová získala množstvo ocenení, vrátane Images Vevey Photography Prize (Švajčiarsko), ECB Photography Award (Nemecko), Cena Oskára Čepana (Slovensko), Leica Oskar Barnack Award (Nemecko) a Baume & Mercier Award (Taliansko).
Jej diela sa nachádzajú v zbierkach Stedelijk Museum Amsterdam, MUDAM Luxembourg, Slovenskej národnej galérie, ako aj súkromných zberateľov po celom svete.

Lucia Nimcová, 2004