english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Edit András: Komu vlastne patrí čas? Budúcnosť je za nami, minulosť pred nami

prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

Dátum: 6. 3. 2019, 18:30

Miesto: Café Berlinka, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

Podujatie bude prebiehať v angličtine.


Projekt vznikol v spolupráci tranzit.sk a programu Open Studio realizovaným Ateliérom IN (Katedra intermédií, Vysoká škola výtvarného umenia, Bratislava).

Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

Projekt Open Studio podporuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v rámci programu KEGA (č. 005VŠVU-4/2016).

Cieľom tejto prezentácie je skúmať priestor a čas, spôsob ich vyjadrenia v rôznych teóriách a čo z toho platí pre náš región.
Východiskovým bodom je „inštitúcia politiky času“, ktorú presadzoval Rolando Vázquez, jeden zo zástancov možnosti dekolonializmu, teórie pochádzajúcej z Latinskej Ameriky. Tvrdí, že chronológia a zavedenie moderného času stoja v centre moderných/koloniálnych systémov útlaku, a teda odpor proti „hegemonickej globalizácii“ by mal spochybňovať univerzálnosť moderného času.
Predstava univerzálnosti pôsobí problematicky taktiež pre východnú, strednú a južnú Európu, pretože nastolenie moderného času odsunulo perifériu Európy na vedľajšiu koľaj, do akejsi polovičnej polohy, niekde medzi. Čo sa týka koloniality, východná Európa síce nebola kolonizovaná v pravom zmysle slova, ale takmer pol storočia bola pod sovietskou dominanciou. Po páde sovietskeho satelitného systému kľúčovou otázkou bolo, ku ktorej minulosti sa vrátiť a ktorú minulosť vymazať. Pýtame sa teda, či si v dekoloniálnej možnosti nájdeme niečo pre seba a či sa slogan „návrat k minulosti“ vzťahuje aj na post-socialistické podmienky? Alebo nad tým nemáme ani uvažovať? Komu vlastne patrí čas? Smerujeme do budúcnosti alebo kráčame naspäť do minulosti?
Tieto otázky budeme skúmať popri analýze umeleckých diel z obidvoch koncov spektra – oficiálneho umenia v službách štátu a kritického súčasného umenia z regiónu aj mimo jeho hraníc.

Edit András je maďarská historička umenia a nezávislá odborníčka. Titul PhD z dejín umenia získala na univerzite Eötvös Loránd v Budapešti. Pôsobí ako vedúca členka Inštitútu dejín umenia Výskumného inštitútu HAS v Budapešti. Zaoberá sa najmä moderným a súčasným umením východnej a strednej Európy, sociálne angažovaným umením, rodovými otázkami, umením vo verejnom priestore, kritickými teóriami, post-socialistickými podmienkami a nacionalizmom v regióne.
Ako výskumná pracovníčka bola členkou poradného výboru a viedla výskum o Maďarsku pre výstavu Gender Check: Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe (Vnímanie rodu: feminita a maskulinita v umení východnej Európy) (MUMOK, Viedeň, 2008-09). Bola poprednou členkou medzinárodnej série seminárov Writing Art History in Eastern-Central Europe (Písanie dejín umenia vo východnej a strednej Európe), ktorú organizoval Výskumný a akademický program organizácie Clark Art Institute (Williamstown, Massachusetts, 2010-11). Taktiež sa podieľala na sérii prednášok Patterns_Travelling Lecture Set a uviedla svoju prednášku pod názvom Writing Central European Art History (Písanie stredoeurópskych dejín umenia), organizovanej inštitúciou World University Service (Rakúsko), v Poznani, Belehrade, Cluj Napoca, Viedni (2008). Prednášala v rámci zahraničného študentského vzdelávacieho programu usporiadaného University of California v jeho stredisku v Budapešti (2003-09). Viedla niekoľko kurzov na východoeurópskych a stredoeurópskych univerzitách, okrem iného na Novej európskej vysokej škole, Inštitúte pre vyššie vzdelávanie, Bukurešť; Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava a Estónskej akadémii umenia, Tallinn, ako aj na CEU (Stredoeurópskej univerzite, Budapešť). Zúčastnila sa na niekoľkých medzinárodných konferenciách a workshopoch ako pozvaná rečníčka a vydala mnohé eseje v zborníkoch, katalógoch a odborných časopisoch, vrátane Artmargins, e-flux, Idea, Third text, springerin. Bola redaktorkou antológie Transitland. Video Art from Central and Eastern Europe 1989-2009 (Prechodná krajina. Video umenie zo strednej a východnej Európy 1989-2009), Budapešť, 2009.
Edit András žije a pracuje v Budapešti a na Long Island, NY.

Imre Gábor - Muž držiaci červené kladivo podľa Mihályho Bíróa, zo série Naše anonymné kolektívne vedomie, 2018