english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Cabello/Carceller: Stav v umení – niekoľko možností pre nepokoje queer komunity zo surrealistického Juhu

Text Information/
Picture Gallery/

Dátum: 1. 3. 2019, 18:00

Miesto: Café Berlinka, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

Podujatie bude prebiehať v angličtine.


Prednáška je súčasťou programu k výstave QUEER STORIES, ktorú je možné vidieť v tranzite do 16. marca 2019.

Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

Séria prednášok vznikla s finančnou podporou Rakúskeho kultúrneho fóra.

Mediálny partner projektu: Magazín QYS; spolupráca: Divadlo NOMANTINELS.

Reference, deference, difference (odkaz, úcta, odlišnosť) … pomocou týchto troch konceptov zadefinovala Griselda Pollocková cestu, ktorej by sa avantgardní umelci mali držať, ak si chcú získať verejné uznanie, ktoré im zaistí pozíciu v umeleckom svete. Odkaz, pokiaľ umiestňujú svoje dielo do rozpoznateľného kontextu; úctu voči známym špičkovým umelcom; odlišnosť, aby ich dielo bolo čitateľné pre umeleckých kritikov, ale zároveň bolo o krok vpred.
Ale čo mohol robiť queer umelec zo stredomorskej krajiny na začiatku deväťdesiatych rokov? Vydať sa opačnou cestou sa javilo ako možnosť: izolácia, ikonoklazmus, priemernosť... Skrátka „práca bez tlaku na dosiahnutie úspechu“, užívanie si slobody vedomia, že by v tom čase sotva niekto veril v transformačnú schopnosť navrhovaného; práca z okrajových pozícií, ktoré nám umožňujú vytvárať identity a modifikovať príbehy bez toho, aby to niekto videl či počul.
V časoch opakujúcej sa hospodárskej krízy, ktorá znovu aktivuje neofašistické hnutia, sa stalo zásadným konfrontovať tie umelecké praktiky, ktoré zachovávajú hegemonické modely produkcie a prezentácie. Ešte nikdy predtým neboli alternatívne príbehy a fantázie také potrebné.

Cabello/Carceller založili v roku 1992 ako umelecký tím Helena Cabellová a Ana Carcellerová, ktoré žijú a pracujú v Madride. Vytvárajú interdisciplinárne práce, v ktorých skúmajú hegemonické spôsoby zobrazovania vo vizuálnej/kultúrnej praxi a zároveň navrhujú kritické alternatívy. S použitím nástrojov prevzatých z feministických, queer a dekoloniálnych teórií ako aj z vizuálnych/kultúrnych štúdií, vytvárajú diela, ktoré spochybňujú neoliberálny model sociálnej produkcie. Vychádzajúc z konceptuálneho a politicky angažovaného stanoviska využívajú stratégie ako apropriácia, performance a fiktívne príbehy, pomocou ktorých spochybňujú modernistické naratívy prehliadajúce politické menšiny. Ich metóda je založená na recipročnej spolupráci a na zapojení hercov - najmä amatérov - a externých účastníkov, čo im umožňuje vyjadriť vykoľajenosť a nerovnováhu, ktoré odhaľujú odpor a divergencie voči zaužívaným hodnotám.
V priebehu takmer troch desaťročí sa dvojica Cabello/Carceller zúčastnila na mnohých skupinových výstavách a uviedla niekoľko individuálnych prezentácií, najmä: retrospektíva Draft for an Untitled Exhibition (Chapter I, Chapter II, and Chapter III) (Návrh na výstavu bez názvu, Kapitola I, Kapitola II a Kapitola III), v MARCO, Vigo, CA2M, Madrid, a MUAC, Mexico City. Medzi ďalšie sólové výstavy patrí Lost in Transition _a performative poem (Stratení v prechode_performatívna báseň), v IVAM, Valencia; Rapping Philosophy: Foucault, Sontag, Butler, Mbembe (Rapovaná filozofia: Foucault, Sontag, Butler, Mbembe), v Galería Elba Benítez, Madrid alebo Off Escena: If I Were… (Off Escena: Keby som...), v Abierto X Obras, Matadero Madrid. Ich práce boli súčasťou španielskeho pavilónu na 56. Bienále Benátky (2015) a zúčastnili sa aj na skupinových výstavách ako Cosmopolis a Hors Pistes: The Art of Revolt (Umenie revolty) v Centre Pompidou, Paríž; Bienále Bukurešť BB4; Global Feminisms (Globálne feminizmy) v Brooklyn Museum, New York; The Screen Eye or the New Image (Oko obrazovky alebo nový obraz) v Casino Luxembourg a V Bienal Latinoamericana de Artes Visuales v Curitiba, Brazília. Ich dielo bolo zahrnuté do práce Art and Queer Culture (Umenie a queer kultúra), významného historického prieskumu, ktorý publikoval Phaidon Press.

Cabello/Carceller - Stratení v prechode_performatívna báseň, 2016. Reprodukované s povolením umelkýň