english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Wendelien van Oldenborgh: Cinema Olanda - Národná prezentácia

prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

20. november 2018 o 18:00

Miesto: Café Berlinka, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava


Prednáška sa bude konať v anglickom jazyku.


Projekt vznikol v spolupráci tranzit/sk a Ateliéru IN (Katedra intermédií, Vysoká škola výtvarného umenia, Bratislava) a je realizovaný v rámci programu Open Studio.Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

Projekt vznikol s finančnou podporou z Dotačného systému Bratislavského samosprávneho kraja.

Projekt Open Studio podporuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v rámci programu KEGA (č. 005VŠVU-4/2016).

V časoch zvýšenej citlivosti k nacionalizmu a téme identity nadobúda na komplexnosti a intenzite pýtanie sa po tom, „kde“ a „ako“ vzniká umelecké dielo a spolu s tým aj otázka „reprezentácie“. Prednáška vizuálnej umelkyne Wendelien van Oldenborgh bude venovaná metódam a snahám narábať s ideou reprezentácie. Východiskovým bodom jej pritom bude vlastná výstava Cinema Olanda vytvorená pre Holandský pavilón ako „reprezentácia“ Holandska na 57. Benátskom bienále v roku 2017, ako aj niektoré jej predchádzajúce práce. Wendelien van Oldenborgh vo svojej filmovej tvorbe spochybňuje pozície režiséra, herca, pohyblivého obrazu alebo zvuku, teda pozície štandardne presne zadefinované, usilujúc o kolektívny a otvorený spôsob produkcie. Jej cieľom je umocniť pocit „prezencie - účasti“ alebo „prezentovania - uvádzania“, ktorý umožňuje viacerým hlasom to, aby odzneli. A to v snahe potlačiť zadefinovaný alebo dominantný príbeh.

Wendelien van Oldenborgh
vytvára svoje diela spôsobom, ktorý pracuje s filmovým formátom ako s metódou produkcie a základným jazykom, pre rôzne formy prezentácie. Pracuje pritom s účastníkmi na rôznych variantách a spoločne tak vytvárajú scenár. S týmito prácami zameriavajúcimi sa na štruktúry, ktoré nás formujú a brzdia, sa zúčastnila na rôznych veľkých bienále aj menších špecializovaných výstavách. Medzi jej nedávne prezentácie patria: Cinema Olanda, samostatná výstava v Holandskom pavilóne na 57. Benátskom bienále, 2017; As for the future, samostatná výstava v DAAD gallery, Berlín, 2017; I am a native foreigner, Stedelijk Museum Amsterdam, 2017/18; Future Footnotes, samostatná výstava v Significant Other, Viedeň, 2018. Wendelien van Oldenborgh žije a pracuje v Rotterdame a Berlíne.

Wendelien van Oldenborgh, Prologue: Squat/Anti-Squat (2016), záber z natáčania s Quinsim Gariom a Kees Visser. Foto: Daria Scagliola.Downloads
Cinema_Olanda_p.pdf (pdf, 653 kb)