english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

KZP

performatívna prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

autorka:
Jana Kapelová

12. júl 2018 o 17:00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Podujatie sa bude konať v slovenčine.


Jana Kapelová je vizuálna umelkyňa, ktorá je tiež činná ako kurátorka a kultúrna aktivistka. Vo svojej tvorbe sa venuje spoločensky angažovaným témam a dekonštruuje podmienky umeleckej a kultúrnej produkcie. Menovite sa zaoberá témami ako práca a prekarizácia, voľný čas a sebanaplnenie, vplyv sociálneho a kultúrneho prostredia, či výchovy a vzdelávania. Bola členkou iniciatívy Dvadsať rokov od nežnej neprebehlo. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a pedagogicky pôsobila na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V súčasnosti je riaditeľkou galérie Medium VŠVU v Bratislave. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí. V roku 2014 sa stala víťazkou Ceny Oskara Čepana.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Performatívna prednáška Jany Kapelovej KZP, čo v internetovom slangu znamená konečne zase piatok, alebo aj, v závislosti od kontextu, k***a znova pondelok, sa bližšie pozrie na súvislosti medzi výchovou, učením sa pracovnej etike a prispôsobovaním sa hierarchickej štruktúre spoločnosti. Kladie otázky do akej miery sa do našej osobnosti vtláčajú negatívne prvky výchovy a vzdelávacieho systému a aký majú dosah na naše postoje či rozhodovanie sa v dospelosti? Prečo vykonávame prácu, ktorá nás nebaví? Ako narábame s voľným časom? Prečo sa podriaďujeme autoritám? Na základe čoho si utvárame priority a kde sme zanechali kritické myslenie?

Jana Kapelová vo svojej performatívnej prednáške pracuje s rôznymi zdrojmi - prepája a dáva do vzájomných súvislostí podklady z odbornej literatúry o výchove či kognitívnych vied, z učebníc a literatúry pre deti a príklady z populárnej kultúry, ako internetová komunikácia a mémy, či populárne filmy. Tie dopĺňa vlastnými pozorovaniami a zisteniami z jej individuálneho výskumu. Špeciálnu pozornosť pritom venuje podmienkam práce a pracovnej etike umelkýň a umelcov a kultúrnych pracovníčok a pracovníkov a ponímaniu práce vo svete umenia.Related
START AND FINISH. Uvažovanie o kultúre založenej na projektoch