english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Od komunitného umenia po commoning

spoločné čítanie a diskusia v rámci výstavy Start and Finish/

Text Information/
Picture Gallery/

prípravný tím čítania k téme Komunita a commoning:
Judit Angel, Petra Balíková, Daniel Dida, Eliška Mazalanová, Zuzana Révészová

2. júl 2018 o 18:00
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava


Podujatie sa bude konať v angličtine.


V rámci spoločného čítania na tému Komunita a Commoning budeme čítať a diskutovať o vybraných fragmentoch textov, ktorých autorkami a autormi či editorkami sú Marijke Steedman, Stavros Stavrides, Anette Baldauf, Stefan Gruber, Moira Hille, Annette Krauss, Vladimir Miller, Mara Verlič, Homg-Kai Wang, Julia Wieger. Budeme sa tiež rozprávať o možných spôsoboch utvárania priestorov vzájomného zdieľania a spoločného užívania obecných statkov.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. 

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Tretie a posledné zo série spoločných čítaní v rámci výstavy Start and Finish sa zameria na koncepty ako komunita, spoločný priestor a commoning (otvorené užívanie spoločne zdieľaných statkov, commons). Bližšie sa budeme zaoberať praxou a rôznymi spôsobmi, akými umelecké inštitúcie pôsobia mimo svojich vlastných priestorov, angažovane a prostredníctvom komunitných umeleckých projektov spolupracujú so svojím okolím, susedstvom či inými prostrediami. Aké sú pohnútky, výzvy, nástrahy ale aj potenciál takejto praxe? A ako môžme byť, spolunažívať a konať spoločne, no bez popierania vzájomných rozličností?
V nadväznosti na túto tému sa budeme ďalej venovať spoločenskej praxi, prostredníctvom ktorej sa určité mestské priestory stávajú spoločnými priestormi - priestormi stretávania a vzájomného zdieľania, sprostredkúvania rozdielov, vyjednávania a urovnávania konfliktov. Stávajú sa miestami, ktorých pravidlá a spôsob užívania sú utvárané ich samotnými užívateľkami a užívateľmi, nespadajú pod kontrolu dominujúcej autority.


Udalosť na facebookuRelated
START AND FINISH. Uvažovanie o kultúre založenej na projektoch