english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Komu je prekarita na úžitok? Čo môžeme robiť?

prezentácie a diskusia v rámci výstavy Start and Finish

Text Information/
Picture Gallery/

1. jún 2018 o 17:30
tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

účastníci:
iLiana Fokianaki (skype), Lýdia Pribišová, Péter Szabó, Teri Szűcs
moderuje:
Kristína Országhová

Podujatie sa bude konať v angličtine.


iLiana Fokianaki je kurátorka a kritička, pôsobí v Aténach a Roterdame. V roku 2013 založila State of Concept Athens, vôbec prvú neziskovú galériu v Aténach. Spoločne s Antoniou Alampi založili v roku 2016 platformu Future Climates, ktorá skúma možnosti životaschopnej budúcnosti malých organizácií zaoberajúcich sa súčasným umením a kultúrou. Od marca 2017 pôsobí ako kurátorka v Extra City Kunsthal v Antverpách.

Kristína Országhová je umelkyňa a vedúca vizuálnej rubriky kultúrne-spoločenského mesačníka Kapitál. Venuje sa umeleckému výskumu a kolektívnej praxi.

Lýdia Pribišová je nezávislá kurátorka, šéfredaktorka časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition, pôsobí v Bratislave. V rokoch 2013 – 2015 pôsobila ako projektová koordinátorka v tranzit.sk, v rokoch 2007 a 2011 spolukurátorovala slovenskú sekciu PragueBiennale a kurátorsky spolupracovala s mnohými verejnými a súkromnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.

Teri Szűcs je literárna historička, vysokoškolská pedagogička a ex-kritička, pôsobí v Budapešti. Zaoberá sa literatúrou holokaustu, maďarskou rómskou literatúrou, feministickým umením a prepojeniami medzi umením a solidaritou.

Triste Ensemble je nová výskumná stratégia ex-umelca Pétera Szabóa, ktorý sa rozhodol opustiť sféru kultúrnej produkcie. Je spoluzakladateľom Protokoll Studio Gallery, Kluž, Rumunsko (2001), noisových a experimentálnych hudobných projektov Alergische Platze (2001), Ovekk_Finn (2004), Jackie Triste (2007), Triste Ensemble (2017) a spoluzakladateľom Luminaxis Studio (2018).Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Ekonomická a politická kríza, nestabilita, rastúci nacionalizmus a pravicový populizmus v kombinácii s autoritárskou kultúrnou politikou, či nerovnomerné vzťahy medzi európskymi krajinami vyplývajúce z ich umiestnenia na stupnici finančnej moci, ovplyvňujú umelecké inštitúcie a kultúrne pracovníčky a pracovníkov a zároveň odhaľujú ich zraniteľnosť. Jej prejavom nie je len prekarizácia, ako ju poznáme, normalizovaná v neoliberálnom kapitalizme, ale aj ďalšie aspekty, ako politizácia financovania kultúry v niektorých krajinách, inštrumentalizácia nadnárodnými mega-inštitúciami, či celkové podhodnotenie umenia a kultúry.

V prezentáciách a v spoločnej diskusii s kurátorkami a umelcami z Grécka, Maďarska a Slovenska sa budeme zaujímať o to, aké zmeny sa odohrávajú na jednotlivých lokálnych umeleckých scénach, s akými problémami a výzvami sa potýkajú a aké obranné mechanizmy sa usilujú ich aktérky a aktéri vyvíjať. Budeme sa tiež rozprávať o súvislostiach medzi lokálnymi problémami a dôsledkami globálnych javov.

Péter Szabó a Teri Szűcs vo svojej prezentácii predstavia projekt artworkerstoday (2016), ktorý je súčasťou výstavy Start and Finish v tranzit.sk. Ich projekt je založený na rozhovoroch s maďarskými umelami a umekyňami, kurátorkami a kurátormi a kultúrnymi producentkami a producentmi, prostredníctvom ktorých mapujú súčasnú situáciu maďarskej kultúrnej scény, pričom rovnocenne identifikujú globálne i špecifické lokálne podmienky - vplyv neoliberálneho kapitalizmu ako aj meniaci sa vládny systém podpory umenia, vytvárajúce prekérne pracovné podmienky a depriváciu umeleckej scény. Autori zároveň predstavia teoretické východiská a kontext ich osobného rozhodnutia stať sa ex-umelcami, ktoré je podľa nich, reagujúc na aktuálny vývoj politickej a kultúrnej situácie v Maďarsku, adekvátnym aktom, ak bude artikulovaným verejne.

Podobne, lokálnu perspektívu a situáciu na slovenskej umeleckej scéne zosumarozuje Lýdia Pribišová, ktorá vo svojej prezentácii priblíži pracovné podmienky umelkýň a umelcov kurátoriek a kurátorov a ostatných aktériek a aktérov pôsobiacich v oblasti súčasného umenia. Zameria sa pritom na špecifiká fungovania slovenskej umeleckej prevádzky, jej najvýraznejších problémov a ambivalencií.

Perifériu, jej geografické, politické a sociálne dôsledky vo vzťahu k súčasnej umeleckej a kurátorskej praxi reflektuje svojimi kurátorskými aktivitami a kritickými textami iLiana Fokianaki. V rámci svojho príspevku bude tiež problematizovať otázky etickej praxe a jej ekonomiky, prekarizácie vo vzťahu k rôznym geopolitickým identitám, ako aj súvislosti výstavných mega-štruktúr a šírenia západného kánonu.