english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Kolektívna zbierka. V budúcnosti budú naše domovy múzeami

Text Information/
Picture Gallery/

Prezentácie:
Dave Beech, Valeria Graziano, Alenka Gregorič, Rado Ištok, Mira Keratová
a diskusia s umelcami a kurátormi výstavy
Kolektívna zbierka. Návrh na budúci model reprezentácie

11. 10. 2017, 17:00
miesto: Kunsthalle KLUB, Nám. SNP 12, Bratislava


Podujatie bude prebiehať v angličtine.


Ak sú múzeá domovmi, kde možno umenie bezpečne zbierať, uložiť a oceňovať, potom by zmena nespravodlivej hierarchie v rámci kultúrnej spotreby mohla nastať, ak by sa všetky naše domovy stali múzeami. Náplňou seminára bude spoločné uvažovanie o predstave a možnostiach takejto budúcnosti, ako aj o konkrétnych stratégiách potrebných na jej uskutočnenie. S týmto cieľom sa seminár zameria na témy ako zdieľanie zdrojov v rámci autonómnej organizácie, inštitucionalizácia a organizácia - umelci fungujúci ako inštitúcie, ekonomická výnimočnosť umenia a kultúrna prax jeho dekomodifikácie, ale aj oprostenie umeleckého zberateľstva od jeho historického spojenia s privilegovanou triedou a kolonializmom.


Organizátorom projektu je tranzit.sk v spolupráci s tranzit.ro/Bucureşti a Middlesex University London.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Ďakujeme Kunsthalle Bratislava za spoluprácu a podporu. Za spoluprácu a pomoc ďakujeme tiež Slovenskej národnej galérii a Ivan Gallery.

Dave Beech je profesorom umenia na Valand Academy, University of Gothenburg a Senior Lecturer na Fine Art, Chelsea College of Arts. Je umeleckým členom kolektívu Freee (s Andym Hewittom a Mel Jordan). Je zakladajúcim spolueditorom časopisu Art and the Public Sphere (Umenie a verejná sféra) a autorom knihy Art and Value (Umenie a hodnota, Brill 2015). V súčasnosti píše dve knihy The Dictionarium of Art's Social Turn (Vokabulár sociálneho obratu v umení) a Art and Labour (Umenie a práca).

Valeria Graziano je kultúrna teoretička a pedagogička, ktorá sa vo svojom výskume zameriava na tvorbu postpracovnej imaginácie, mikropolitickej praxi a radikálnej pedagogike. V súčasnosti pôsobí ako výskumná pracovníčka na Middlesex University. V minulosti spolupracovala s umeleckými organizáciami ako je Van Abbemuseum (Eindhoven) a MACBA (Barcelona) a s festivalmi ako je Impulse Theatre Festival (Düsseldorf) a Steirischer Herbst (Graz). Je členkou Micropolitics Research Group (Združenie pre výskum mikropolitiky, 2006-doteraz), v rámci ktorej skúma techniky vyvinuté v rámci inštitucionálnej analýzy. Valeria je spolueditorkou špeciálneho vydania ephemera, theory & politics in organization s témou „Repair Matters“ (Na oprave záleží). 

Alenka Gregorič je historička umenia, kurátorka a autorka odborných textov. Od roku 2009 Alenka pôsobí ako umelecká riaditeľka a kurátorka Mestskej umeleckej galérie v Ľubľani a CC Tobacco 001 (obe patria k ľubľanským múzeám a galériám). Predtým (2003-2009) pracovala ako umelecká riaditeľka Škuc gallery v Ľubľani, kde kurátorovala, organizovala a koordinovala rôzne aktivity a podujatia. V roku 2009 bola kurátorkou slovinského pavilónu na Benátskom bienále a spolukurátorkou 28. Grafického bienále Ľubľana. V roku 2011 bola spolukurátorkou (s Galit Eilat) 52. October salon v Belehrade, a jednou z kurátoriek podujatia Curated by Vienna v roku 2014. Zodpovednosť kultúrnych inštitúcií ako aj tých, ktorý vytvárajú súčasné umenie a ich rola v súčasnej spoločnosti stoja v centre jej záujmu.

Rado Ištok je kurátor a editor, v súčasnosti spolupracuje na postgraduálnom kurze Decolonizing Architecture (Dekolonizácia architektúry) v Royal Institute of Art v Štokholme. K nedávnym výstavám patria I’m fine, on my way home now (Som v poriadku, mierim domov) v Allkonstrummet, Štokholm (2017), In the Sky When On the Floor (Ako na podlahe, tak na oblohe, 2016, s Iliane Kiefer) v Galérii Mejan, Štokholm, a Hledání země nezemě (2015, s Terezou Jindrovou) pre Galériu Entrance, Praha. K Radovým editorským projektom patria e-publikácia Decolonising Archives (Dekolonizácia archívov, 2016) pre L’Internationale Online, Queer Scandinavia (2015) pre A2 a pripravovaná publikácia Jacqueline Hoàng Nguyễn Crating the World: Displaced Myths, Desires and Meanings (Bednenie sveta: Vyvrátené mýty, túžby a významy, 2017).

Mira Keratová je historička umenia a kurátorka Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. K jej nedávnym kurátorským počinom patrí výskumný projekt Pracovná pamäť (tranzit, Bratislava 2009–2015); Stano Filko, (…) IN – 5. 4. 3. D.  – (…) (Fondazione Morra Greco, Neapol 2014) a retrospektíva Ľubomíra Ďurčeka Situačné modely komunikácie (SNG, Bratislava 2013). V roku 2015 Mira dokončila svoju dizertačnú prácu o performatívnom umení 60. a 70. rokov a jeho dokumentácii (AFAD, Bratislava). Pôsobí aj ako kurátorka na voľnej nohe.